مشاوره خانواده و ازدواج-02122715886

بهترین مشاور خانواده و ازدواج -02122715886

توصيه مهم براي رسيدن به آرامش دروني

توصیه مهم برای رسیدن به آرامش درونی

Tags : 

توصیه مهم برای رسیدن به آرامش درونی   ۱ خداوند را ستایش کنید و همواره از گناهان مختلف مخصوصاً گناهان کوچک بیم داشته باشید. ۲ به همه ی عقاید احترام بگذارید. ۳ به دیگران عشق بورزید. ۴ محیط خود را سلامت و بهداشتی نگه دارید. ۵ بینوایان را دستگیری کنید. به گدا پول ندهید. فقط

Read More
مرزهای درون خانواده

مرزهای درون خانواده

Tags : 

مرزهای درون خانواده الف) مرزهای درهم تنیده این خانواده ها در بین روان شناسان خانواده به خانواده با درهای باز مشهور هستند. در این خانواده ها همه چیز به هم ریخته است. بی قانونی و بی نظمی بسیاری دیده می شود. افراد هویت مستقلی ندارند. همه به شدت به هم وابسته اند. این خانواده ها

Read More
حد و مرزهای سالم در مقابل حد و مرزهای ناسالم

حد و مرزهای سالم در مقابل حد و مرزهای ناسالم

Tags : 

حد و مرزهای سالم در مقابل حد و مرزهای ناسالم   ایجاد حد و مرز برای سلامت فیزیکی و روانی، لازم و ضروری است. یک مرزبندی سالم به فرد احساس امنیت میدهد. حد و مرز سالم به حفظ تعادل و احترام به خود منجر میشود و اجازه میدهد تا در روابط نزدیک خود، صمیمیت را

Read More
حد و مرز فیزیکی

حد و مرز فیزیکی

Tags : 

حد و مرز فیزیکی این نوع مرزبندی به شما کمک میکند تا محدوده خود را از نظر فیزیکی مشخص کنید. حد و مرزهای فیزیکی؛ شامل بدن، گرایشات جنسی، حریم شخصی و چیزهای دیگری مانند لباس، خانه، امنیت، پول، و غیره میشود. یک نمونه از حد و مرز فیزیکی زمانی است که شخصی به سوی شما

Read More
علل بی انضباطی دانش آموزان

علل بی انضباطی دانش آموزان

Tags : 

علل بی انضباطی دانش آموزان گاهی علل بی نظمی در کلاس ناشی از خود دانش آموزان   است مانند: ۱٫ناراحتی های جسمی، روحی و روانی ۲٫ نداشتن علاقه و انگیزه ۳٫ سردرگم بودن و بی توجهی به انتظارات معلم و کلاس ۴٫نداشتن برنامه ی شخصی مطالعه ۵٫ کم خوابی و خستگی مفرط ۶٫ انجام ندادن

Read More
عوامل موثر در درمان لکنت زبان

عوامل موثر در درمان لکنت زبان

Tags : 

عوامل موثر در درمان لکنت زبان   ۱) احساسات و هیجانات لکنت یک اختلال پیچیده روانی و حرکتی است که دارای ابعاد فیزیولوژیکی و روانی است . مکانیسم صحبت کردن از یک تعادل خیلی ظریف برخوردار است لذا نفس لکنت کردن از نظر احساسی و عاطفی روی فرد تاثیر می گذارد و در بعضی از

Read More
علل فیزیکی و عقب ماندگی ذهنی

علل فیزیکی و عقب ماندگی ذهنی

Tags : 

علل فیزیکی و عقب ماندگی ذهنی یکی از علل می تواند فلج مغز باشد در فلج مغزی ضایعه در قسمت هایی از مغز ایجاد می شود که کنترل عضله های بدن را بر عهده دارند و مغز به وسیله آن قسمت ها حرکات مربوط به اندام های گویایی را هدایت می کنند . در حدود

Read More
نقش مهم کلاس هاي ضمیمه در پیشرفت تحصیلی

نقش مهم کلاس های ضمیمه در پیشرفت تحصیلی

Tags : 

نقش مهم کلاس های ضمیمه در پیشرفت تحصیلی پژوهشگر در مورد نقش مهم کلا س های ضمیمه در پیشرفت تحصیلی و سازگاری های اجتماعی دیرآموزان چنین نتیجه گیری می کند: ۱ -توصیه می شود که کلا س های ضمیمه در سطح گسترده تری در کشور تشکیل شود. به نحوه ای که در تمام مدارس ابتدایی

Read More
دانش آموزان دیرآموز

دانش آموزان دیرآموز

Tags : 

دانش آموزان دیرآموز دیرآموز اصطلاحی است که برای اطلاق به کودکی با مشکلات یادگیری به کار می رود و منظور یادگیرنده ایست که مطالب را کندتر ی ا آهسته تر از متوسط همسالان طبیعی خود فرامی گیرد . چنین کودکی دارای قوای هوشی طبیعی است که به هر دلیلی مطالب را کندتر از آنچه متناسب

Read More
کمک مدارس به کودکان خشونت گرا

کمک مدارس به کودکان خشونت گرا

Tags : 

کمک مدارس به کودکان خشونت گرا مدارس می توانند از راههای مختلف به کودکان خشونت گرا کمک کنند . این کودکان را می توان توسط مشاور خانواده و کارکنان مدرسه شناسایی کرد، والدین آن ها ممکن است توسط معلم یا مدیر ، به مدرسه دعوت شوند . آن ها احتمالاً به کمک متخصصان خارج از

Read More
ویژگی هر کودك خشونت گرا

ویژگی هر کودک خشونت گرا

Tags : 

ویژگی هر کودک خشونت گرا ۱ ایجاد مزاحمت می کنند و حالت دفاعی به خود می گیرند. -۲ دیگران را مدام سرزنش می کنند. ۳ نظم و انضباط ندارند -۴ با والدین رابطۀ خوبی ندارند. -۵ از مدرسه و معلم خاطره خوشی ندارند. -۶ از بازگو کردن احساسات خود علیه والدین وحشت دارند. -۷ محبت

Read More
کدام کارها ما را موفق می کنند؟

کدام کارها ما را موفق می کنند؟

Tags : 

کدام کارها ما را موفق می کنند؟   یکی از تکنیک های خوب برای رسیدن به موفقیت مهندسی معکوس است. فرض کنید به هدفتان رسیده اید و موفق شده اید. گام قبل از هدف دقیقا چه بوده است و گام قبل تر از آن چه باید باشد. به همین ترتیب گام به گام تا موقعیتی

Read More
استرس جوانان

استرس جوانان

Tags : 

استرس جوانان ناکامی نیز مانع رسیدن شخص به هدف می شود، واکنش های گوناگونی که افراد در برابر ناکامی از خود نشان می دهند نماینده وضع و ساختمان روانی و شخصیتی آنان است استرس نیرویی است که چون بر سیستمی وارد شود آن را دگرگون می کند. نیروها و فشارهای روانی و اجتماعی وقتی به

Read More
راز پیشرفت کارھا

راز پیشرفت کارھا

Tags : 

راز پیشرفت کارھا ١- گامھای یک تا سھ از تمرین شماره یک را تکرار کنید، موھبتھای خود را بشمارید: لیستی بنویسید از ده موھبتی کھ دارید و پس از خواندن ھر کدام از این موھبتھا علت قدرشناسیتان را نسبت بھ آن بنویسید و بعد لیست را بازخوانی کنید و برای ھر موھبت سھ بار بگویید

Read More
روابط صمیمانه

روابط صمیمانه

Tags : 

روابط صمیمانه ١- گامھای یک تا سھ از تمرین شمارهی یک را تکرار کنید، موھبتھاتان را بشمارید، بنویسید کھ چرا شکرگزارید. ھریک از موارد نوشتھ شده را در لیست بخوانید و در پایان ھر موھبت، کلمھی سپاسگزارم را سھ بار تکرار کنید و تا آنجاکھ میتوانید حس سپاسگزاری داشتھ باشید. ٢- سھ تا از نزدیکترین

Read More
آیا زندگی شما سرشار از موھبت است؟

آیا زندگی شما سرشار از موھبت است؟

Tags : 

آیا زندگی شما سرشار از موھبت است؟ اکنون شما میتوانید بگویید که در زندگیتان چھ میزان از قدرشناسی به کار بستھاید. فقط به جنبه ھای برجسته ی زندگیتان نگاه کنید، پول، سلامتی، شادمانی، شغل، خانه و روابط با دیگران، بخشھایی از زندگی شما که با فراوانی ھمراه است، زمینه ھایی بوده که از قدرشناسی سود

Read More
استرس در محيط كار

استرس در محیط کار

Tags : 

استرس در محیط کار جامعه، دنیای کار و زندگی روزمره نسبت به شناخت ما، طی پنجاه سال گذشته تغییر کرده است. این تغییرات باعث افزایش میزان استرس شده است. تغییر جوامع تغییرات جمعیتی در سا لهای اخیر بسیار چشمگیر بوده است. این تغییرات شامل رشد سریع جمعیت، مهاجرت از نواحی روستایی به شهرها، افزایش تعداد

Read More
مشاوره خانواده برای دختران

مشاوره خانواده برای دختران

Tags : 

بهترین مشاور خانواده برای دختران.  برای ملاقات یا از طریق فضای مجازی با بهترین مشاور خانواده برای دختران در تهران با شماره ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰ در تماس باشید شما می توانید در مورد مشاور خانواده برای دختران به صورت حضوری در تهران- نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی بانک پاسارگاد داشته باشید

Read More
حقوق و مسئوليت كودكان

حقوق و مسئولیت کودکان

Tags : 

حقوق و مسئولیت کودکان حقوق قانونی کودکان به تدریج و همزمان با رشدشان بدست می اید. به آنها یادآوری کنید که حقوق همواره با مسئولیت می آید و به آنها کمک کنید که برای حقوقی جدیدی که بدست می آورند آماده شوند. برخی از حقوقی که متناسب با سن کودکان در بریتانیا وجود دارد آنها

Read More
راهكارهاي تقويت اميد

راهکارهای تقویت امید

Tags : 

راهکارهای تقویت امید   ۱ – مثبت نگر باشیم : امیدنگرشی ب ینظیر است که تنها می تواند در افراد مثبت اندیش که مشتاقانه در انتظار یک زندگی بهتر هستند، ظاهر شود . ۲ – افکار منفی را از خود دور کنیم : هر چه بیشتر به عمل و دانش نامحدود معتقد شده و افکار

Read More
مشاوره خانواده نوجوانان

مشاوره خانواده نوجوانان

Tags : 

مشاوره خانواده نوجوانان مشاوره خانواده نوجوانان از دیرباز تا به امروز به دلیل متفاوت شدن نسل زندگی در زندگی روزمره و جدید شیوه ارتباطی نوجوانان و راه و روش های زندگی آنها هم بسیار متفاوت با گذشته می‌باشد. به طوری که در عصر جدید با توجه به قابلیت های فراوان در زندگی امروزی نوجوانان زندگی

Read More
بزرگترین دشمنی که مانع از این می شود که خودمان را دوست داشته باشیم چیست؟

بزرگترین دشمنی که مانع از این می شود که خودمان را دوست داشته باشیم چیست؟

Tags : 

بزرگترین دشمنی که مانع از این می شود که خودمان را دوست داشته باشیم چیست؟ خودباور ی مسئله خودباور ی همانند یک آفت هست که به جان انسانها افتاده است بهطور یکه افراد کمی هستند که به خودشان و تواناییهایشان باور دارند و این مسئله به طور کامل مربوط به عزت نفس است. بهطور یکه

Read More
دوست داشتن خود در عمل چگونه است؟

دوست داشتن خود در عمل چگونه است؟

Tags : 

دوست داشتن خود در عمل چگونه است؟ اگر در یک کلام بخواهم خیلی راحت و خودمانی این قسمت را توضیح بدهم باید بگویم که : وقتی خودت را دوست داری و بدون توجه به شرایطی که در آن قرار داری حالت با خودت خوب هست و از درون یک احساس آرامش عمیق داری بهطور یکه

Read More
مشاوره خانواده بزرگسالان

مشاوره خانواده بزرگسالان

Tags : 

مشاوره خانواده بزرگسالان با بهترین مشاور خانواده بزرگسالان ایران . برای ملاقات یا از طریق فضای مجازی با بهترین مشاور خانواده بزرگسالان در تهران با شماره ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰ در تماس باشید شما می توانید در مورد مشاور خانواده بزرگسالان به صورت حضوری در تهران- نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی بانک

Read More
تفاوت مثبت اندیشی و روانشناسی مثبت گرا

تفاوت مثبت اندیشی و روانشناسی مثبت گرا

Tags : 

تفاوت مثبت اندیشی و روانشناسی مثبت گرا مثبت اندیشی، ایده و روشی است که نزدیک به یک قرن قدمت دارد. یکی از کتابهای قدیمی این حوزه، کتاب معروف ناپلئون هیل با نام بیندیشید و ثروتمند شوید است و از آخرین کتابهای موفق و مطرح هم، میتوان به کتاب راز )و مشتقات آن( اشاره کرد. این

Read More
چگونه فن بیان موثری داشته باشیم؟

چگونه فن بیان موثری داشته باشیم؟

Tags : 

چگونه فن بیان موثری داشته باشیم؟ چگونه فن بیان موثری داشته باشیم؟ چطور می توانیم فن بیان موثری داشته باشیم و در ادامه چه تمری نهایی داشته باشیم تا فن بیان خوبی داشته باشیم و چطور فوق العاده صحبت کنیم! برای این که فن بیان موثری داشته باشیم و صحبت های ما فوق العاده باشد،

Read More
تفاوت هاي ناشي از جنسيت

تفاوت های ناشی از جنسیت

Tags : 

تفاوت های ناشی از جنسیت تفاوت های ناشی از جنسیت در گفتگو، اغلب اوقات باعث ایجاد تعارض و سوء تفاهم در بین زنان و مردان می شود. گاهی به نظر می رسد که دو شیوه مکالمه ای مجزا وجود دارد، شیوه مردانه و شیوه زنانه ! هر چه این تفاوت ها را بهتر بشناسیم، می

Read More
مشاوره خانواده بزرگسالان

مشاوره خانواده بزرگسالان

Tags : 

مشاوره خانواده بزرگسالان با بهترین مشاور خانواده بزرگسالان ایران . برای ملاقات یا از طریق فضای مجازی با بهترین مشاور خانواده بزرگسالان در تهران با شماره ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰ در تماس باشید شما می توانید در مورد مشاور خانواده بزرگسالان به صورت حضوری در تهران- نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی بانک

Read More
خندیدن، ضامن سلامتی و طول عمر

خندیدن، ضامن سلامتی و طول عمر

Tags : 

خندیدن، ضامن سلامتی و طول عمر باور کنید زندگی ، بی عیب و نقص نیست ، اما میتواند بسیار خنده دار و جالب باشد. خنده ، به دلیل ایجاد فعالیت فیزیکی، کل بدن را تحت تأثیر قرار داده و عاملی برای سوخت کالری و کاهش وزن اضافی نیز می باشد. پژوهشها نشان میدهند که خندیدن،

Read More

۴۰نکته زندگی 😇😇😇

هر روز این ۴۰ نکته را به کار بگیر 😊 سلامتی ۱- آب فراوان بنوش. ۲- مثل یک پادشاه صبحانه، مثل یک شاهزاده ناهار و مثل یک گدا شام بخور. ۳- بیشتر از سبزیجات استفاده کن. ۴- بااین ۳ تا E زندگی کن: Energy (انرژی) Enthusiasm (شور و اشتیاق) Empathy (دلسوزی و همدلی) ۵- از

Read More

تفاوت عشق سالم و ناسالم

‍ 💠تفاوت های عشق سالم و عشق بیمارگونه در عشق سالم: ✅تحمل جدایی به صورت مقطعی وجود دارد. ✅ترس از دست دادن کم است ✅فرد خود واقعی اش را بروز میدهد ✅هیجان های شدید وجود ندارد(چه مثبت و چه منفی) ✅کمبودی از فرد برطرف نمیشود اما در عشق بیمارگونه: ❌تحمل جدایی وجود ندارد ❌ترس از

Read More

پس از جدایی

Tags : 

‍ 💔پس از جدایی💔 ✅در مواجه با فقدان موضوع عشقی، مساله مهم این است که درد به رنج تبدیل نشود. ✅درد، یک هیجان منفی سالم، طبیعی و کوتاه مدت است. اما رنج، یک هیجان منفی ناسالم،غیرطبیعی و بلندمدت است. به عبارتی پذیرش و تجربه ی هیجان های دردناک و مواجه شدن با آن عاملی برای

Read More

طرحواره چیست ؟

‼️طرحواره چیست❓ 🖌طرح واره باوری است که درباره ی خودتان و همچنین رابطه با جهان، در ذهن شما نقش بسته است. 🖌این باور مدام به شما القا میکند که آدم مشکل داری هستید، مشکلات زیادی دارید و قادر به برقراری رابطه ی سالم با خودتان و دیگران نیستید. 🖌طرح واره مانند عینکی است که حقایق

Read More

استقلال شغلی

👈استقلال شغلی ✍️اگر شوهر شما برای پدرش کار میکنه، استقلال شغلی نداره و ازش هم نمیشه انتظار داشت که کاملاً مستقلانه از صاحب کارش که پدرش هست رفتار کنه. بنابراین فشار شما به شوهرتون برای استقلال مالی و رفتاری به دعوا و بحث منجر میشه. بهتر اونه که از لحاظ مالی و شغلی، شوهر شما

Read More

مهارتهای عشق ورزی (مردان )

Tags : 

🌸🌺🌸🌺🌸🌺 🌺🍃🍃 🍂 #مهارت_عشق_ورزی آقایون میدونستید زنانی که در خونه پرخاش میکنن و داد میزنن کمبود محبت شدید از طرف همسرانشون دارن؟ آقایون میدونستید که آرامش را مرد به زن میبخشه و همون آرامش را زن در خانه بین بچه هاش تقسیم میکنه و دوباره به خودتون بر میگردونه…؟ آقایون آیا میدونستید صحبت در مورد

Read More

۵ قاعده برای ارتباط موثر زوجین

✅خانواده ‍ 🔴پنج قاعده برای ارتباط موثر زوجین : 🔴قاعده اول : افکار و احساسات خود را با استفاده از ضمیر “من” بیان کنید۰ 🔴قاعده دوم : درباره ویژگی شخصیتی طرف مقابل کلی گویی نکنید مثلا : تو بی ملاحظه هستی ” “تو تنبل هستی ” در عوض بر رفتار ها و اعمال خاص او

Read More

رابطه پول و میزان خوشبختی

🔸🔹🍃🌸🍃🔹🔸 #مهارتهای_زندگی 🍁 “رابطه ی پول و خوشبختی” ✍️در ۵٠سال گذشته قدرت خرید در کشورهای ثروتمندی مثل ایالات متحده آمریکا، ژاپن و فرانسه دو برابر شده است ولی سطح رضایت به طور کل در این کشورها به هیچ وجه تغییری نکرده است. افراد خیلی فقیر از خوشبختی و رضایت کمتری برخوردارند ولی به محض اینکه

Read More

روانشناسی در ایران باستان

✅روان و روانشناسی در ایران باستان در اعتقادات و باورهای ایرانیان باستان، روح انسان دارای سه جنبه است که عبارتند از دئنا یا دین ، فروش یا فروهر و روان. روان که در زبان اوستایی urvan و در زبان پهلوی ruwān خوانده می شود، قسمت سوم روح است. بر خلاف دین و فروهر که خارج

Read More

رفتار با آنهایی که خوشتان نمی اید

تکنیک رفتار با آن هایی که خوشتان نمی اید و دوست نداریدباآن هاارتباط برقرارکنید منطقی باشید وقتی باورداشته باشید که همه آدم ها قرار نیست از شما خوششان بیاید و شما هم قرار نیست از همه آدمها خوشتان بیاید ، موقعیت برای شمابسیار ساده‌تر خواهد شد و بهتر خواهید توانست با این افراد رو به

Read More

بعد از طلاق

‍ ‍ ‼️پس از جدایی سه گزینه پیش رو دارید. 🔴گزینه اول: می توانید کلی وقت صرف کنید, بیهوده تلاش کنید و با اشک و ناله به دنبال بازگشت شریک سابق زندگی خود باشید. 🔴گزینه دوم:می توانید تلاش کنید که به زندگی خود مثل سابق ادامه دهید, انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده است. این مسیر

Read More

اعتیاد جنسی چیست؟

Tags : 

اعتیاد جنسی Sexual addiction ♦️نتایج بررسی ها نشان می‌دهد چنین افرادی(افراد معتاد به پورنوگرافی) وارد روابط جنسی بسیار خطرناک مثل :⚡️روابط جنسی گروهی، ⚡️سادیسم (لذت در آزار دادن دیگران)، ⚡️مازوخیسم (لذت در آزار دیدن) و ⚡️حتی روابط جنسی با حیوانات می‌شوند. 🔎در حال حاضر حدود ۴۲۰ میلیون سایت اینترنتی در دنیا مواد پورنوگرافی عرضه می‌کنند

Read More

۱۵ پرسش برای داشتن ازدواج موفق

Tags : 

۱۵ پرسش کلیدی برای یک ازدواج موفق فکر می‌کنید نیمه گمشده‌تان را پیدا کرده‌اید؟ پاسخ این ۱۵ پرسش به شما کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به ازدواج خود پیدا کنید و به این اطمینان برسید که آیا برای یکدیگر ساخته شده‌اید و به پای هم پیر خواهید شد، یا نه. بسیاری از تصمیم‌گیری‌های ما

Read More

افزایش حس امنیت در کودکان

نمونه هایی از جملاتی که حس امنیت را به کودک شما تزریق می کند : «من اینجا هستم و بغلت می کنم» «من اینجا هستم، کنار تو و نمی گذارم آسیب ببینی» «من اینجا هستم و صدایت را می شنوم، خواسته ات را به من بگو، لازم نیست جیغ بکشی و گریه کنی تا توجه

Read More

افزایش هوش کودکان

اهمیت والدین در افزایش ظرفیت هوشی فرزندان وظیفه مادر و پدر، کمک به فرزند در استفاده بیشتر از توانایی بالقوه مغز خویش، است.(بویژه پنج سال نخست زندگی) خانواده حداقل چند دقیقه ای در روز باید با بازیهای خلاقانه، خواندن کتاب و حتی خواندن اشعار موزون برای فرزندان، در رشد مغز آنان نقش مثبت داشته باشند.

Read More

لطفا موقع دعوا با همسرتان پرخاشگری نکنید 🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Tags : 

به عواقبش فکرکنید پرخاشگری،‌ توهین،‌ تحقیر و سرزنش کار ساده‌ای است مثل فشار دادن پدال گاز در رانندگی 👈🏻 هر کس می‌تواند این کارها را انجام دهد اما درست مانند رانندگی با دقت و ظرافت، عکس العمل به موقع و مناسب در مواقع بحرانی و انتخاب بهترین راه برای حل تعارض توانمندی می‌خواهد و مهارت.

Read More

خشونت کودکان

🌸🌺🌸🌺🌸 🌺🍃 🍂 🔵 برای کم کردن خشنونت کودکان: 🔸سعی کنید که محدودیت هایی برای کنترل پرخاشگری وضع کنید و آنها را به اطلاع کودک برسانید. 🔸همدلی را افزایش دهید. 🔸آگاهی کودک را نسبت به رنجی که بر اثر پرخاشگری او در افراد یا حیوانات به وجود می آید، افزایش دهید. 🔸رفتارهایی را که مغایر

Read More

مهارتهای زندگی

Tags : 

#مهارتهای_زندگی اگر شما فقط به جنبه منفی مسایل توجه کنید و اتفاقات را کامل و با نقص‌ها و خوبی‌هایش نبینید، دچار تحریف شناختی “فیتر ذهنی” شده‌اید. در این صورت شما جنبه‌های مثبت را نادیده می گیرید. افرادی که دارای این نوع افکار هستند تحت تاثیر یک حادثه منفی همه واقعیت را تار می‌بینند. به جزء

Read More

دعوا نمک زندگی نیست 😬😬😬😬😬

Tags : 

‍ ❣️❣️ ❣️ بسیاری از زوج‌ها از آسیب کلمات بر رابطه نا آگاهند و به غلط فکر می‌کنند دعوا نمک زندگی هست یا به غلط فکر می‌کنند ،در دعوا که حلوا خیر نمیکنند متأسفانه تمام کسانی که کارشان به طلاق کشید با همین ضرب المثل ها طرز حرف زدن غلطشان را توجیه کردند غافل از

Read More

روشهای ایجاد تمرکز

Tags : 

👈 عوامل موثر ” تمرکز در مطالعه” ☘ ۱٫ علاقه به موضوع مورد مطالعه یکى از علل مهم ایجاد تمرکز و دقت در حین مطالعه است. ☘ ۲٫ هماهنگى اراده و تخیل نیز در این رابطه کارساز است؛ به عبارت دیگر، چشمان فرد بر صفحه‌ی کتاب و افکارش در حال پرواز به دوردست‏ها نباشد. ☘

Read More

امپاتی چیست؟

Tags : 

امپاتی (empathy) چیست؟ “امپاتی” به معنی خود را به جای دیگران قرار دادن است. مادری کودکش را به گردش می برد. او خیلی خوشحال است اما کودک زار زار گریه می کند. مادر ابتدا دلیل گریه کودک را نمی فهمد اما وقتی خود را جای کودک می گذارد و از دید کودک به جهان می

Read More

۴ قانون بهبود زندگی مشترک

Tags : 

💕❣💕❣ چهار قانون بهبود زندگی مشترک: ۱- قانون حمایت ( عامل ناخشنودی همسرتان نباشید ) ۲- قانون توجه ( مهم ترین نیازهای عاطفی همسرتان را برطرف کنید.) ۳- قانون زمان ( زمان ویژه ای برای خلوت کردن با همسرتان و توجه کامل به او اختصاص دهید ). ۴- قانون صداقت ( باهمسرتان به طور کامل

Read More

آیا از تنهایی وحشت دارید !!!!

⭕️آیا از تنهایی وحشت دارید؟⁉️ افرادی که از تنهایی وحشت دارند معمولا می کوشند این وحشت را از طریق یک شیوه ی بین فردی تسکین دهند: آنها نیازمند حضور دیگرانند تا هستی خود را به اثبات برسانند؛ آرزو دارند توسط دیگران بلعیده شوند یا آنکه می خواهند دیگران را ببلعند تا درماندگی ناشی از تنهایی

Read More

حد روابط جنسی در مقابل چشم کودکان

Tags : 

⚜️”از چه سنی والدین باید روابط جنسی خود را جلو چشم نوزاد انجام ندهند؟” یکی از اشتباهات والدین انجام دادن رابطه جنسی در جلوی نوزاد است. باید بدانید نوزادان در سن شیرخوارگی هم می توانند تصاویر را درک کنند و حرکات پدر و مادر در ذهن شان می ماند و بسیاری از نوزادان اگر رابطه

Read More

از یادداشتهای یک روانشناس

🌀 از یادداشت های یک #روانپزشک امروز یک آقای ٨۵ ساله را در بیمارستان ویزیت کردم. به دنبال دیابت پیش رفته و عفونت مزمن ناشی از آن، پای راستش از زیر زانو قطع شده بود. پزشک غدد، مشاوره روانپزشکی درخواست کرده بود. این دیالوگ بین من و مراجعم است: – در پرونده تون خوندم که

Read More

روزهای بد زندگی😣😣😣😣

عزیز من! زندگی، بدون روزهای بد نمی شود؛بدون روزهای اشک و درد و خشم و غم. اما، روزهای بد، همچون برگهای پائیزی ، باور کن که شتابان فرو می ریزند، و در زیر پاهای تو، اگر بخواهی، استخوان می شکنند، و درخت، استوار و مقاوم بر جای می ماند. عزیز من! برگهای پائیزی، بی شک،

Read More

انتخابهای شما😇😇😇😇

❤️#مثبت_باش_معجزه_میشه… بین علاقه هایتان و منطقتان، هیچ وقت یکی را انتخاب نکنید! باور کنید هیچکدامشان به تنهایی درست نیست.نه علاقه ای که بی منطق باشد و نه منطقی که بدون علاقه پیروی شود. همیشه انتخاب‌هایتان را جوری تعیین کنید که نه بی‌منطق باشد و نه بی‌علاقه یک جور قاعده‌ی بُرد، بُرد. تقسیم کردن انتخاب ها

Read More

لطفا همدیگر را کلافه نکنید 🙏🙏🙏

#هر_دو_بخوانیم 🔹در دوره شناخت مهم است که … 🔴نپرسید چرا زنگ بهم نمیزنی چرا بهم اس ام اس نمیزنی چرا وقتی آنلاینی بهم پیام نمیدی چرا همش اشغالی چرا همش آنلاینی ☑️انتظار دارید پاسخهای کلیشه ای دریافت کنید ؟ کار داشتم گوشیم پیشم نبود گوشیم سایلنت بود تلگرامم باز بود اما خودم متوجه نبودم و

Read More

نابودی زندگی مشترک 😬😢😢😢😢

#آقایان_بخوانند #نابـودی_زنـدگـی_مشتـرک…! 🔴 یکی از سریع‌ترین و قطعی‌ترین راههای نابود کردن زندگی مشترک‌تان این است که همسرتان را تنها بگذارید…! 👈 یعنی ساعت‌های زیادی را مشغول کارتان هستید و اوقات فراغت خود را هم با دوستان‌تان می‌گذرانید. 👈 وقتی هم که به خانه برمی‌گردید، ارتباط با کیفیتی با همسر و فرزندان برقرار نمی‌کنید و غرق

Read More

ذهنتان را پاکسازی کنید تا زندگی بهتری داشته باشید😇😇😇😇

#زندگی‌تان_را_پاکسازی_کنید  🔹سعی کنید از هر چیز و هر کسی که شما را #افسرده می‌کند و افکار افسرده کننده دارد، دوری کنید. 👈مثلاً اگر لباسی دارید که با پوشیدن آن یاد خاطره #تلخی در گذشته خود می‌افتید، آن را دور بیندازید و یا به کسی ببخشید؛ حتی اگر آن لباس بسیار شیک و گران‌قیمت باشد. 👈یا

Read More

بعد از دعوا پیش خانواده هایتان نروید ؟!!!!!!

#هر_دو_بخوانیم #در_جریان_قرار_دادن_خانواده_ها ⭕️دلیلی نداره شما بعد از دعوا زنگ بزنید یا برید پیش خانوادتون کل ماجرا رو تعریف کنید 🔹اولاً که اونا خیلی یک طرفه قضاوت میکنن دوماً همسرتونو پیش خانوادتون خراب میکنید 🔹شما بعد یه مدت کوتاه آشتی میکنید و همه چی رو فراموش میکنید اما خانوادتون یادشون نمیره و دیدشون نسبت به زندگی

Read More

دانستنیهای جنسی😗💏

Tags : 

#دانستنیهای_جنسی ❌اگر دوست دارین در رابطه جن سى چیزی را تجربه کنید، از گفتن آن خجالت نکشید! 💄 برخی از خانم‌ها در مورد مطرح کردن خواسته‌های خود در زمان رابطه جن سی نگران هستند، چون احساس می‌کنند تقاضای خیلی بزرگی است. 💄 سعی کنید موضوع را در یک موقعیت دیگر و در جایی مطرح کنید

Read More

چگونه به دیگران نه بگوییم 😆

چگونه « نه »بگوییم اگر نگران هستید که چگونه نه بگویید، برای شروع بهتر است جملات زیر را مد نظر قرار دهید: ۱- می شه چند لحظه بهم فرصت بدید؟ ۲- الان یه مقدار گرفتارم چطوره بعدا باهم صحبت کنیم؟ ۳- اجازه میدید یه مقدار درموردش فکر کنم، بعدا بهتون خبر میدم. ۴- خیلی دوست

Read More

اعتماد به نفس در کودکان

Tags : 

وقتی در کودکی این کلمات را می گوییم: “دست نزن” “نمیتونی” “نکن” “بگیر یه جا بشین” وقتی به دوران نوجوانی و جوانی رسید همین کلمات را به شما تحویل خواهد داد!! “درس ها سخته نمی تونم نمره خوب بگیرم” “کنکور غیر ممکنه قبول بشم” “سرکار نمیتونم برم از پس کار نمیتونم بربیام” “از پس ازدواج

Read More

خوشبختی را دریابید 😇😇😇

Tags : 

✍💎 ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯿﻤﺶ! ﮐﻪ ﺣﺴﺶ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ! ﭼﺎﯾﯽای ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﯾﻢ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ… ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺯﺑﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ… ﺧﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﯿﻬﺎﻣﺎﻥ، ﺷﯿﻄﻨﺖﻫﺎ، ﺁﻫﻨﮓﻫﺎﯼ ﻧﻮﺟﻮﻭﺍﻧﯿﻤﺎﻥ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ… ﺍﻣﺎ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﺷﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ… ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏُﺮﻏﺮ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﯾﺎ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ!

Read More

کمتر و بیشتر 😇😇😇😇😇

هفت قدم برای شاد بودن •قدم اول:کمتر فکر کنید , بیشتر احساس کنید. •قدم دوم:کمتر اخم کنید, بیشتر لبخند بزنید. •قدم سوم:کمتر صحبت کنید, بیشتر گوش دهید. •قدم چهارم:کمتر قضاوت کنید, بیشتر بپذیرید. •قدم پنجم:کمتر ببینید، بیشتر انجام دهید. •قدم ششم:کمتر گلایه کنید, بیشتر سپاسگزارباشید. •قدم هفتم:کمتر بترسید, بیشتر دوست داشته باشید. 🌺🍂🌺

Read More

قدر دان سلامتی و داشته های خود باشید

Tags : 

✍💎 گران قیمت ترین تختخواب جهان کدام است؟ بستر بیماری …!!!!!! شما می توانید کسی را استخدام کنید که به جای شما اتومبیلتان را براند، یا برای شما پول در بیاورد. اما نمی توانید کسی را استخدام کنید تا رنج بیماری را به جای شما تحمل کند. مادیات را می توان به دست آورد. اما

Read More

رازهای شاد زیستن 😴😗🙌🙏💏💑👪💇💅💪👄

✍💎 لباسای رنگی رنگی و شاد بپوش . بهترین ساعت خواب ۱۰ شب تا ۴ صبحه ، اما حتی اگه شب و دیر خوابیدی، صبح زود بیدار شو. زیر بارون راه برو ! نترس از خیس شدن ! بهترین صبحانه یه لیوان آب و بعد نیم ساعت خوردن مقداری میوه است . صبحانه ات رو

Read More

لیست نیازهای زنان و مردان

Tags : 

❣️❣️ ❣️ برای تهیه لیست نیازهای همسرتان میتوانید از سوال های زیر استفاده کنید: پرسشهایی برای مردان میزان محبت به همسرتان را با مقیاس ده نمره ای رتبه بندی کنید شماره ۱=عدم محبت شماره ۱۰=بسیار با محبت است. ۱️⃣سپس از خودتان بپرسید :چقدر به همسرم محبت می کنم؟ اگر قرار باشد او به من نمره

Read More

کم توقع باشید تا زندگی بهتری داشته باشید 😇😇😇😇

Tags : 

#سیاستهای_رفتاری #هر_کسی_اندازه_خودش 🔵یکی از ویژگیهای خوبی که باعث میشه در ارتباط با دیگران ، آرامش بیشتری رو تجربه کنین داشتن مناعت طبع و کم توقعیه . ❌یعنی چه طوری ؟ 🔵یعنی اینکه توقعتون رو از هرکس در حد خودش بذارین .توقع نداشته باشین که در حق هر کس همونطور که لطف میکنین همونطکری هم جبران

Read More

عواملی که باعث دعوا و پرخاشگری کودکان میشود

Tags : 

☪این عوامل، دعوا کردن کودکان را افزایش می‌دهد: ✔️توجه نکردن به نیاز کودکان ✔️گرسنگی ✔️خانواده‌های پر‌تنش ✔️مقایسه کودکان باعث رشد نیست، ✔️بلکه حسادت آنها را تحریک می‌کند ✔️فیلم‌ها و کارتون های خشن ✔️تشویق کودکان به کتک کاری مشاوره کودک ،نوجوان ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

کنجکاوی جنسی کودکان ،سوالات جنسی کودکان

Tags : 

‍ ‍ #کنجکاوی_جنسی_کودکان 📍زمانی که کودک از خود درکی به عنوان دختر یا پسر بودن پیدا می‌کند و به آن درک اعتقاد راسخ دارد هویت جنسیتی نامیده می‌شود. 💠درک کودکان از نوع جنسیت خود از حدود سن هجده ماهگی آغاز می‌گردد و معمولاً تا سنین ۲ تا چهار سالگی تثبیت می‌شود. دو سوم کودکان جنسیت

Read More

چگونه درباره عادت ماهیانه به دختران نوجوان توضیح دهیم ؟

Tags : 

‍ #صحبت_با_دختران #بلوغ 📍به دختران درباره عادت ماهیانه چه بگوییم؟ 🔴توضیح این مسئله را از اینجا شروع کنید که عادت ماهانه در ادامه روند بزرگ شدن و بالغ شدن اوست؛ بنابراین زمانی بزرگ شدن او کامل می شود که عادت ماهانه اتفاق بیفتد. این مسئله برای این است که او بتواند مادر شود. سپس توضیح

Read More

آداب خواب کودکان

Tags : 

‍ #آداب_خواب ⭕️لازم نیست ساعت خواب زمان مشخص و تغییر ناپذیری داشته باشد، بلکه باید همراه با نوعی اعمال منظم (چیزی شبیه مراسم خاص) تا کودک آن را به عنوان پایان خوشی برای روز در نظر بگیرد و انتظار آن را بکشد. کودک به محض شروع تشریفات خواب باید منتظر ساعتی دوست داشتنی با «مامان

Read More

لطفا سر فرزندتان داد نزنید 😡😡😡😡

Tags : 

✅چرا تا داد نزنم فرزندم به حرفم گوش نمیکنه؟؟ والد از کودک می‌خواهد؛ کاری را در همان لحظه انجام دهد!! و کودک یا آنرا به تعویق می‌اندازد یا اصلا انجام نمی‌دهد. و والد این‌بار با صدایی بلندتر آنرا تکرار می‌کند و ممکن است عصبانی شده؛ تند و پرخاشگرانه باشد. 🎉در این فرآیند کودک چه چیزی

Read More

دست خانواده همسر آتو ندهید لطفا 😇😇😇😇😇

Tags : 

#سیاست_های_زنانه #آتو_دستشون_نده 🔵اگر احیانا بگو مگویی با خانواده همسرتون پیش امد به هیچ عنوان سریع عصبانی نشین،داد نزنین، اینجوری خیلی راحت می تونن عصبانیتتون رو بهونه کنن و برای دیگران تعریف کنن و حق رو به خودشون بدن. برای دیگران تعریف می کنن که “احترام بزرگتر، کوچکتری نمی دونه و….” آتو دستشون ندین. با آرامش

Read More

شوهر وابسته به خانواده 😡😢

Tags : 

#سیاستهای_زنانه 🔵با شوهر وابسته به خانواده اش چگونه برخورد کنیم؟ 🔰اگر شوهرتون به مادرش #وابستگی زیادی داره ، برای کنترل بیشترش با مادر و خانواده‌‌اش در نیفتید. ♦️بهترین کار اینه که ارتباط خوب و نزدیکی با مادرشوهرتون برقرار کنید. ♦️ ممکنه گاهی نیاز داشته باشید از طریق او روی همسرتون تاثیر بگذارید. ♦️ از طرفی

Read More

زندگی مشترکتان را نابود نکنید لطفا 🙏🙏🙏🙏🙏

Tags : 

#آقایان_بخوانند #نابـودی_زنـدگـی_مشتـرک…! 🔴 یکی از سریع‌ترین و قطعی‌ترین راههای نابود کردن زندگی مشترک‌تان این است که همسرتان را تنها بگذارید…! 👈 یعنی ساعت‌های زیادی را مشغول کارتان هستید و اوقات فراغت خود را هم با دوستان‌تان می‌گذرانید. 👈 وقتی هم که به خانه برمی‌گردید، ارتباط با کیفیتی با همسر و فرزندان برقرار نمی‌کنید و غرق

Read More

از معجزه بغل کردن غافل نشوید لطفا 😉😉😉😉

Tags : 

‌ #آقایون_بخوانند ⬅️روزی زنی روستائی که هرگز حرف دلنشینی از همسرش نشنیده بود، بیمار شد. شوهر او که راننده موتور سیکلت بود و از موتورش براى‌ حمل و نقل کالا در شهر استفاده مى‌کرد براى اولین بار همسرش را سوار موتورسیکلت خود کرد.👉 🔵زن با احتیاط سوار موتور شد و از دست پاچگی و خجالت

Read More

مطب روانشناسی محله نیاوران ،تجریش ،فرمانیه ،کاشانک ،آجودانیه ،۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

خدمات مشاوره و روانشناسی خانواده ،زوجین ،کودک ،نوجوان ،هیپنوتیزم ،درمان افسردگی ،درمان وسولس ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

کم توقع باشید تا زندگی بهتری داشته باشید 😗😗😗😗

Tags : 

#سیاستهای_رفتاری #هر_کسی_اندازه_خودش 🔵یکی از ویژگیهای خوبی که باعث میشه در ارتباط با دیگران ، آرامش بیشتری رو تجربه کنین داشتن مناعت طبع و کم توقعیه . ❌یعنی چه طوری ؟ 🔵یعنی اینکه توقعتون رو از هرکس در حد خودش بذارین .توقع نداشته باشین که در حق هر کس همونطور که لطف میکنین همونطوری هم جبران

Read More

تفاوتهای رفتاری زنان و مردان 😉

Tags : 

#تفاوت_های_زنان_ومردان ❌زن‌ها وقتی احساسی درون‌شان فوران کند باید حرف بزنند حالا فرقی ندارد فوران غم باشد یا شادی؛ خوشی یا ناخوشی… آنها باید آنقدر از تمام جزییات ریز تا کلیات را بگویند تا حس کنند آرام گرفته اند! ❌مردها اما… چه در اوج شادی باشند چه اوج غم ترجیح‌شان این است که در گوشه‌ای خلوت

Read More

مطب روانشناسی در کاشانک ۲۲۸۳۱۲۴۲

اگر نیاز به روانشناسی و مشاوره دارید کافی با ما در ارتباط باشید . ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲ مشاوره حضوری ،تلفنی ،آنلاین

Read More

طرز بیان خیلی مهم است 😆😆😆😆

Tags : 

باهوش واقعی کسیه که میدونه چه حرفی رو به چه شکلی بیان کنه پادشاهی در خواب دید تمام دندانهایش افتادند! دنبال تعبیر کنندگان خواب فرستاد… اولی گفت: تعبیرش این است که مرگ تمام خویشاوندانت را به چشم خواهی دید پادشاه ناراحت شد و دستور داد او را بکشند… دومی گفت: تعبیرش این است که عمر

Read More

روانشناسی و مشاوره خیانت زوجین ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Tags : 

‍ ❣️❣️ ❣️ ✔️گفتیم که برای پیشگیری از خیانت نیازمند بالا بردن سلامت رابطه زوجین هستیم ✔️و گفتیم که شاه کلید این سلامت ،آگاهی از نیازهای همسرمان و ارضا آن نیازهاست ✔️گفتیم که هرگاه زن به غرغر یا امتناع از رابطه جنسی رسید یعنی اوضاع محبتی بین زوجین خراب هست ✔️گفتیم که مردان محبت را

Read More

مشاوره روابط جنسی ،سکس تراپی ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

‍ ❣️❣️ ❣️ #تفاوت_انگیزه_جنسی زن ‌‌و‌مرد👇 ✔️تحقیقات نشان داد اکثر مردانی که استمنا می‌کردند ،این عمل را در سنین پایین شروع کردند ✔️اما زنانی که استمنا می‌کردند از حدود ۲۰سالگی بوده و نیمی از آنها بدون تجربه استمنا بودند ‼️انگیزه های جنسی پسران در سنین پایین شدیدتر از دختران گزارش شده ✔️در ازدواج مردان با

Read More

لطفا شوهرتان را درک کنید اگر 😇😇😇😇😇😇

‍ ❣️❣️ ❣️ #👈 #صحبت کردن از نیازهای زنان است ،زنان نیاز دارند شوهرانشان با آنها صحبت کند ✔️این اتفاق در دوران نامزدی بسیار می افتد و صحبت های تلفنی و حضوری دونفره از خاطرات قشنگ دوران نامزدی آنهاست ✔️بعد از ازدواج ،مسئولیت های زندگی این گفتگو ها راکاهش میدهد تا جایی که زنان احساس

Read More

برای خانمتان وقت بگذارید 😗😗😗😗

Tags : 

❣️❣️ ❣️ ✔️زنان برای اینکه با شما احساس صمیمیت کنند ،حداقل به هفته ای ۱۵ساعت توجه و ارتباط مشترک نیاز دارند ✔️وقتی به مردها میگویم هفته ای ۱۵ساعتی یا روزی دو ساعت برای همسرت وقت بگذار میگویند:پس باید بنشینم منزل و به خانم توجه کنم اون وقت خرج زندگی چه می شود؟ ✔️من در پاسخ

Read More

مطب روانشناسی در نیاوران ،کاشانک ،اجودانیه ،منظریه،جمشیدیه،جماران ،دربند ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Tags : 

بیشتر افراد از هزینه های مشاوره واهمه دارند !! $$$$$$ اما با  نگاه دقیقتر  به مشاوره و ارایه راه کارهای عملی در مدت کوتاه که توسط مشاور به ما ارائه میشود  میتوان گفت که بسیار در وقت و هزینه و همچنین اعصاب خود صرفه جویی خواهیم کرد ،امروزه با توجه به هزینه های بالای زندگی

Read More

مشاور خانواده نارمک ،تهرانپارس ، رودهن ،بومهن ،شرق تهران ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاوره خانواده ،روانشناسی ،کودک ،نوجوان ،زوجین ،تلفنی ،حضوری ،آنلاین ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاور خانواده ،ازدواج ،روانشناسی در افسریه ،مسعودیه ،شهر ری ،شوش،نازی آباد ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Tags : 

مشاوره خانواده و ازدواج ،زوجین ،روانشناسی ،روانپزشکی ،کودک ،نوجوان ،طلاق ،خیانت ،ازدواج دوم ،مشاوره های قبل ازدوا ج ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲ مشاوره تلفنی ،آنلاین ،حضوری هنه روزهای هفته از ۱۰ صبح تا ۷ شب

Read More

مشاور خانواده ،ازدواج در نیاوران ،کاشانک ،داراباد ،اقدسیه ،آجودانیه ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاوره و روانشناسی خانواده ،زوجین ،کودک ،نوجوان افسردگی ،وسواس ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مرکز روانشناسی و مشاوره در شریعتی ،محمودیه ،ظفر ،زعفرانیه ،ولنجک ،دولت ،جردن ،پاسداران ،فرشته ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

مرکز مشاوره تلفنی ،حضوری ،آنلاین برترین مرکز مشاوره تهران ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاوره ازدواج و خانواده در پاسداران ،شریعتی ،شریعتی ،نیاوران ،فرمانیه ،اندرزگو ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Tags : 

مشاوره آنلاین ،تلفنی ،حضوری ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲ برترین مرکز مشاوره تهران با داشتن بیش از ۷ مشاور در همه روزها هفته از ۱۰ صبح تا ۷ شب  

Read More

قانون ۷۰ % برای شما کار میکند ؟؟؟؟؟؟

⭕️ قانون ۷۰ درصد ➖ درگیر تجملات عذاب آوری که همه انرژی و درآمد شما را محاصره میکند نشوید. کتابی خوندم به نام قانون ۷۰٪!!!! ۷۰ درصد برنامه های آخرین مدل گوشی ها، بدون استفاده می ماند! به ۷۰ درصد سرعت یک ماشین گران قیمت و آخرین سیستم نیاز نیست! ۷۰ درصد فضاهای یک ویلای

Read More

روانشناس و مشاور خانواده در محمودیه ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

روانشناسی و مشاوره خانواده در منطقه شمال تهران مشاوره حضوری ،تلفنی ،آنلاین ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

روانشناسی و مشاوره خانواده در ظفر ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Tags : 

روانشناسی و مشاوره خانواده ،ازدواج ،تلفنی ،حضوری ،آنلاین ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲ مرکز مشاوره با داشتن برترین مشاوران روانشناسی از ده صبح تا هفت شب همه روزه  

Read More

مشاور و روانشناسی در زعفرانیه ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Tags : 

مشاور و روانشناسی خانواده ،زوجین ،کودک ،نوجوان  ،افسردگی ،وسواس ،ازدواج ،خیانت ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲ مشاوره تلفنی ،حضوری ،آنلاین مرکز مشاوره و روانشناسی

Read More

مشاور روانشناسی ،مشاور خانواده در ولنجک ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Tags : 

برترین مرکز روانشناسی و مشاوره تهران ،مشاوره حضوری ،تلفنی ،آنلاین ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاور خانواده و روانشناسی در نارمک ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاوره و روانشناسی در تهران نارمک  ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲ مشاوره تلفنی ،آنلاین ،حضوری ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

قیمت مشاوره و روانشناسی چقدراست ؟

بهترین قیمت  روانشناسی و مشاوره در تهران بهترین و کم ترین قیمت روانشناسی و مشاوره در تهران ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲ هزینه مشاوره هر جلسه ۵۰ تومان مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

بهترین قیمت روانشناسی و مشاوره تهران ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Tags : 

بهترین قیمت روانشناسی و مشاوره روانشناسی و مشاوره با قیمت خوب هزینه هر جلسه مشاوره ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

روانشناس خانواده ،مشاور خانواده غرب تهران ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Tags : 

روانشناسی و مشاوره خانواده ،زوجین ،کودک ،نوجوان مرکز مشاوره و روانشناسی ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

روانشناسی و مشاوره اطراف تهران ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Tags : 

روانشناسی و مشاوره تهران و حومه ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲ آنلاین ،غیر حضوری ،تلفنی

Read More

روانشناس خانم شمال تهران ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Tags : 

بهترین روانشناس خانم در مرکز روانشناسی ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

روانشناسی و مشاوره در قیطریه ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Tags : 

روانشناسی و مشاوره در مرکز مشاوره ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲ برترین مرکز مشاوره و روانشناسی روانشناس،روانپزشک ،هیپنوتیزم  

Read More

روانشناس در شمال تهران ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Tags : 

روانشناس کودک ،نوجوان ،خانواده مرکز روانشناسی ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

روانپزشک خوب تهران ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Tags : 

روانپزشک .،روانشناس تهران ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاوره خانواده در ولیعصر ،پاسدارن ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Tags : 

مشاور خانواده ،زوجین ،کودک ،نوجوان افسردگی ،وسواس ،هیپنوتیزم  ،روانپزشک ،روانشناس ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مرکز مشاوره در شریعتی ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Tags : 

بهترین مرکز مشاوره با داشتن بیش از ۷ مشاور در همه روزهای هفته ساعت ۱۰ صبح الی ۷ شب مشاوره حضوری ،تلفنی ،آنلاین ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

بهترین مشاور خانواده تهران ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Tags : 

بهترین مشاور خانواده و روانشناسی تهران مرکز روانشناسی و مشاور خانواده ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاوره و روانشناسی اقدسیه ،اجودانیه ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Tags : 

مشاور خانواده ،روانشناسی  ، کودک ،نوجوان ،وسواس ، افسردگی … مرکز مشاوره و روانشناسی ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاوره و روانشناسی در کامرانیه ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Tags : 

مشاور خانواده ،زوجین ،کودک ،نوجوان افسردگی ،وسواس ،خیانت ،اختلافات ….. هیپنوتیزم ،روانپزشک ،روانشناس … مرکز روانشناسی و مشاوره ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مرکز روانشناسی و مشاوره شرق تهران ۲۲۸۳۱۲۴۲

مشآوره خانواده ،روانشناسی، روابط ،زوجین ،کودک ،نوجوان ،زوجین ،افسردگی ،وسواس ،هیپنوتیزم، روانپزشکی ۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاور خانواده شمال تهران ۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاوره زوجین ،ازدواج ،طلاق ،خیانت ،روابط کودک ،نوجوان ،افسردگی ،وسواس هیپنوتیزم،نورو فیدبک ،روانپزشک مجرب ۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مرکز مشاوره و روانشناسی سعادت آباد ۲۲۸۳۱۲۴۲

مرکز روانشناسی  و مشاوره حصوری ،آنلاین ،تلفنی ۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

بهترین روانپزشک تهران ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

بهترین روانپزشک و مرکز مشاوره تهران ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

بهترین روانشناس خانواده تهران ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

بهترین مرکز روانشناسی خانواده تهران حضوری ،آنلاین ،تلفنی ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاوره و روانشناس خوب در تهران ۲۲۸۳۱۲۴۲

بهترین مشاور و روانشناس در تهران ،مشاوره حضوری ،تلفنی ،آنلاین ۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاوره تلفنی تهران ،شهرستان ،ازدواج ،خانواده ،روابط ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاوره تلفنی تهران و شهرستان ،قیمت نیم بها آنلاین، تلفنی ،حضوری ۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاور خانواده ،ازدواج در شهرک غرب ۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاوره ازدواج ،خانواده ،زوجین ،ازدواج موقت ،ازدواج دوم ،خیانت ،روابط کودک ،نوجوان ،وسواس ،افسردگی ۲۲۸۳۱۲۴۲ آنلاین ،تلفنی ،حضوری

Read More

مشاور خانواده ،ازدواج در تهرانپارس ۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاور خانواده ،ازدواج ،کودک ،نوجوان ،خیانت ،ازدواج دوم ،بارداری آنلاین ،حضوری،تلفنی ۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاور خانواده، ازدواج در پاسداران ۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاور خانواده ،ازدواج ،طلاق ،کودک ،نوجوان حضوری ،تلفنی ،آنلاین ۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاوره خانواده ،ازدواج در فرمانیه ۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاوره آنلاین، تلفنی ،حضوری ۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاوره ازدواج ،کودک ،خانواده ،افسردگی پیروزی ،افسریه ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاوره خانواده ،ازدواج ،استرس ،کودک ،نوجوان آنلاین  ،حضوری ،تلفنی ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاوره و روانشناسی خانواده جنوب تهران ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاوره ،خانواده ازدواج حضوری ،آنلاین ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاوره و روانشناسی کودک ۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاوره و روانشناسی کودک و نوجوان آنلاین  ،حضوری ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاوره خانواده خارج از ایران ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاوره و روانشناسی آنلاین  ،غیر حضوری ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

روانشناسی ،مشاوره خانواده غرب تهران ۲۲۸۳۱۲۴۲

روانشناسی و مشاوره تلفنی ،حضوری ،آنلاین ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

از مشکلات نهراسید !!!

یکی ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺩﻩ ﺑﻪ اسم مش مراد به ﺻﺤﺮﺍ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺷﺐ ﺍﺯ ﻗﻀﺎ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺳﺨﺖ، ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺮ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﺸﺖ ﻭ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ… ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﻩ، ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﺵ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﯼ

Read More

لطفا تبرتان را تیز کنید 😆😆😆😆

مردی قوی هیکل در چوب بری استخدام شد و تصمیم گرفت خوب کار کند. روز اول ۱۸ درخت برید، کارفرمایش به او تبریک گفت و او را به ادامه کار تشویق کرد. روز بعد با انگیزه بیشتری کار کرد، ولی ۱۵ درخت برید. روز سوم بیشتر کار کرد، اما فقط ۱۰ درخت برید. به نظرش

Read More

قوانین دعوا زن و شوهر ها😉😉😉

🔴 ویژه_زوج ها هر وقت خواستین قهر کنین قبلش اینارو با همسرتون طی کرده باشین که قوانین قهر باید در هر شرایطی رعایت بشه. ۱) حق نداریم به خانواده های هم توهین کنیم. ۲) حق نداریم مسایل و مشکلات کهنه رو مطرح کنیم. تو هر دعوا فقط راجع به همون موضوع بحث میکنیم. ۳) شام

Read More

چگونه روحیه قوی داشته باشیم؟؟؟؟

چند راز روحیه ی قوی _موهبتهای خود را شمارش کنید نه مشکلاتتان را _در لحظه زندگی کنید _به عزیزانتان بگویید دوستت دارم _بخشنده باشید نه گیرنده. _در هر چیزی و هر کسی خوبی‌ها را جست‌و‌جو کنید. _هر روز دعا کنید. _هر روز حداقل یک کار خوب انجام دهید. _در زندگی اولویت داشته باشید. _اجازه ندهید

Read More

ده قانون کلی زندگی 😇😇😇😇

#۱۰_قانون_کلی_برای_زندگی ۱۰ قانون کلی برای زندگی: 💎قانون یکم: به شما جسمی داده شده. چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید. باید بدانیدکه در طول زندگی در دنیای خاکی با شماست. 💎قانون دوم: در مدرسه ای غیر رسمی وتمام وقت نام نویسی کرده اید که زندگی نام دارد. 💎قانون سوم: اشتباه وجود ندارد،

Read More

آیا اوضاع بر وفق مرادتان است؟؟؟؟؟

🔴🔴 موقعی که اوضاع بر وفق مراد نیست، اغلب اشخاص فکر می کنند ؛ “همیشه به همین منوال خواهد بود”. اما شاید بتوانید از تمثیل بهتری هم استفاده کنید. مثلاٌ “زندگی هم دارای فصلهایی است و من اکنون در فصل زمستانم”… در زمستان بعضیها یخ می زنند و بعضی دیگر اسکی بازی می کنند! بعلاوه

Read More

اختلاف نظر در مورد مسائل خانوادگی را چگونه حل کنیم؟

در زندگی خانوادگی اگر قرار باشد قدمی برداشته شود باید میان زن و شوهر اختلاف نظر کامل برقرار باشد یا توافق محبت آمیز. اگر روابط مبهم باشد، یعنی نه این و نه آن، هیچ کاری صورت پذیر نخواهد بود. خانوارهای بسیاری تنها به آن سبب سال ها در وضع واحدی، که زن و شوهر هر

Read More

انرژی منفی را چگونه تخلیه کنیم ؟؟؟

اﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ؟ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺻﺪﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﻤﯿﺰﻧﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﯾﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺵ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻞ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺳﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﻛﻨﯿﺪ . ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ، ﮔﻞﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

Read More

زندگیتان را طلاق ندهید !!!!

🌷🌷🌷 ♥زندگی را طلاق ندهید…این متن زیبا رو همه بخونن♥ ماکسول مالتز , پدر تصویر ذهنی : “زندگی را طلاق ندهید.” این یعنی اینکه خودتون رو از خوشی های دنیا و زندگی , محروم نکنید در مقابل مشکلات , تسلیم نشید و زانوی غم بغل نگیرید. خودتون رو دوست داشته باشید و به خودتون و

Read More

به خدای خود اعتماد کنید !!!!زیرا او صلاح شما را میداند !!!!

✍💎 در بیمارستان ها وقت شام و ناهار ، غذاها خیلی متفاوت است . به یک نفر سوپ ، چلوکباب و دسر می دهند و به کسی دیگه فقط سوپ می دهند و به یک نفر حتی سوپ هم نمی دهند و می گویند که فقط آب بخور . به یک کسی می گویند که

Read More

کاریزما چیست؟؟؟

🔹کاریزما چیست؟ افرادی که انرژى مثبت دارند، اغلب مهربان و با عاطفه هستند، به زمین و زمان مهربانی می کنند، غصه دارند اما آن را قصه نمی کنند تا خُلق مردم را تنگ نکنند، اغلب افرادى خوش خُلقند، دنبال نقاط مثبت هستند، در برابر نا ملایمات زندگی خم به ابرو نمی آورند. این افراد در

Read More

مشاوره و روانشناسی پاسداران ۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاوره و روانشناسی کودک ،نوجوان ،افسردگی ،وسواس ۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

چگونه شادتر باشیم !!!!!!!راه هایی برای شادتر بودن !!!!

#نکات_طلایی_برای_شاد_بودن ☑نکات طلایی برای شاد بودن شاد بودن آن قدر هم سخت نیست . فرهنگ باستانی ایرانیان بر اساس شاد بودن و شاد کردن پایه گذاری شده است تا انسان ها به توانند قدرتمندتر و تندرست تر زندگی کنند. ✔توصیه های زیر به شما کمک می کنند تا شادتر زندگی کنید: 🔘 از چیزهای بسیار

Read More

چگونه احساس اندوه را کمتر کنیم!!!

❤️هنگامی که احساس اندوه می کنید، یک جا ننشینید بلکه…. ✅از جا بلند شوید و حرکت کنید. ✅اگر می توانید به جایی بروید و ورزش جمعی کنید، اگر این امکان فراهم نیست ،خودتان ورزش کنید. ✅آهنگ با نشاطی بگذارید و بشدت حرکت کنید تا به اصطلاح خیس عرق شوید. ✅بعد هم یک دوش ولرم بگیرید.

Read More

مشاوره و روانشناسی آنلاین ۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاوره آنلاین ،تلفنی ۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاور خانواده و روانشناسی غرب تهران ۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاوره و روانشناسی غرب تهران ۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاور ه و روانشناسی منطقه شمال تهران ۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاوره و روانشناسی ،کودک ،نوجوان ،زوجین ،خیانت ،طلاق ۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاوره و روانشناسی منطقه یک تهران ۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاور خانواده ازدواج کودک ،نوجوان وسواس ، افسردگی هیپنوتیزم نروفیدبک ۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاوره خانواده اقدسیه ۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاور خانواده  ،ازدواج ،روانشناسی منطقه اقدسیه ۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

لطفا خوشبخت باشید و خوشبختیتان را درک کنید !!!!!

متاسفانه در همه افراد درک خوشبختی زمانی اتفاق می افتد که آن خوشبختی از دست میرود 😣😣😣😣 خانمی به دکتر گفت: نمیدانم چرا افسرده ام و خود را زنی بدبخت میدانم. دکتر گفت: باید ۵ نفر از خوشبخت ترین مردم شهر را بشناسی و از زبان آنها بشنوی که خوشبختند. زن رفت و پس از

Read More

لطفا موفقیت را قورت دهید &&&&

لطفا با موفقیت هم آوا شوید &&& ✅اولین گام موفقیت، این است که بتوانی موفقیت دیگران را تحمل کنی. ✅دومین گام موفقیت، این است که بتوانی موفقیت دیگران را تحسین کنی. ✅سومین گام موفقیت، این است که بتوانی موفقیت دیگران را تقلید کنی. ✅آخرین گام موفقیت این است که بتوانی به شیوه ی خودت موفق

Read More

هزینه مشاوره زیاد نیست !!!نترسید !!!!!!!!!!

بیشتر افراد از هزینه های مشاوره واهمه دارند !! $$$$$$ اما با  نگاه دقیقتر  به مشاوره و ارایه راه کارهای عملی در مدت کوتاه که توسط مشاور به ما ارائه میشود  میتوان گفت که بسیار در وقت و هزینه و همچنین اعصاب خود صرفه جویی خواهیم کرد ،امروزه با توجه به هزینه های بالای زندگی

Read More

همه افراد باید با روانشناس در ارتباط باشند زیرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

در همه کشورهای پیشرفته وجود یک پزشک خانواده و یک روانشناس جزو الزامات زندگی است ،اما متاسفانه در ایران تا  هنگامیکه مشکل اساسی و ریشه دار نشود افراد سعی در رفع مشکل به صورت شخصی یا نهایتا با کمک اعضا خانواده یا دوستان …… میشوند ،و این خود بدترین نوع حل مشکل به حساب می

Read More

مشاوره تلفنی به اندازه مشاوره حضوری تاثیر گذار است اگر ؟؟؟؟؟

باید بدانید که مشاوره تلفنی  یا مشاوره آنلاین به اندازه مشاوره حضوری تاثیر گذار است !!!! طبق تحقیقات اخیر مرکز روانشناسی و مشاوره ،اثبات شده در شهرهای شلوغ و با ترافیک بالا و همچنین داشتن افرادی که مشعل پر استرس دارند ،رفتن به پیش مشاور و روانشناس و روانکاو ،و برنامه ریزی برای این کار

Read More

این کارها را انجام ندهید !!!!!!!!

این رفتارها را ترک کنید تا راحتتر زندگی کنید 👌👌👌 ❤️دست از انجام کارهایی که تمایلی به انجامشان ندارید بردارید. – رک و صریح حرف بزنید. – تلاش برای راضی نگه داشتن همه را متوقف کنید. – منظور واقعی خود را بیان کنید. – به غرایز خود اعتماد کنید. – هرگز خودتان را تحقیر نکنید.

Read More

رفتارهایی که جذابتان میکند !!!!

رفتارهایی که جذابتان میکنند !!!! از ❤️❤️عاداتی که معجزه میکند: با ملایمت ، سخن بگوئید عمیق ، نفس بکشید شیک ، لباس بپوشید صبورانه ، کار کنید نجیبانه ، رفتار کنید همواره ، پس انداز کنید عاقلانه ، بخورید کافى ، بخوابید بى باکانه ، عمل کنید خلاقانه ، بیندیشید صادقانه ، عشق بورزید هوشمندانه

Read More

بهترین مرکز مشاوره تهران ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

بهترین مرکز مشاوره تلفنی ،آنلاین ،حضوری ساعات کاری مناسب تعرفه دولتی روانشناس روانپزشک مشاور خانواده ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

بهترین روانپزشک تهران ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

بهترین روانپزشک تهران بهترین مرکز مشاوره خانواده ،ازدواج ،زوجین ،کودک ،نوجوان ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

آیا مشاوره تلفنی به اندازه مشاوره حضوری تاثیر گذار است ؟؟؟؟؟؟؟

این سوال بسیاری از افراد است که قصد رفتن به مشاوره دارند ، ابتدا باید بدانید که مشاور یا روانشناس شخصی است که سالها درس و تجربه در زمینه های مختلف  کسب کرده تا بتواند به عنوان مشاور و یا راهنما در زمینه های مختلف افراد را راهنمایی و در جهت هر چه بهتر کردن

Read More

آیا گوش دادن بلد هستید ؟؟؟؟؟؟؟!

آیا گوش دادن بلد هستید ؟! از عواملی که باعث موفقیت  شما در روابط میشود هنر گوش دادن است . آیا شما “گوش دادن” را بلد هستید؟ مهارت گوش دادن، یکی از اساسی‌ترین مهارتها برای برقراری ارتباطی کارآمد است. برای یادگیرب این مهارت اول باید بدانیم گوش دادن چه چیزهایی نیست: – نصیحت کردن –

Read More

عوامل پریشان حالی در شما چیست ؟

طبق تحقیقات محققین از عوامل پریشان حالی ،انجام کارها به صورت نیمه و نا تمام رها کردن کار عوامل ایجاد تشویش و ناآرامی یکی از دلایل تشویش و ناآرامی بزرگسالان وجود انبوهی از کارهای ناتمام است. تحقیقات متعددی نشان می‌دهد تمام کردن کارهای نیمه تمام ، موجب احساس نشاط و آرامش روانی می شود بنابراین

Read More

درمان افسردگی و مشاوره ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲ منطقه یک

درمان افسردگی وسواس مشاوره خانواده طلاق زوجین کودک ،نوجوان ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاوره کودک ،نوجوان تلفنی ،آنلاین ،حضوری ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Tags : 

مشاوره کودک ،نوجوان ،خانواده ،بیش فعالی اختلالات یادگیری زوجین حل اختلافات خانوادگی ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاوره خانواده منطقه یک تهران ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲ آنلاین ،تلفنی ،حضوری

مشاوره خانواده ،ازدواج ،طلاق کودک ،نوجوان زوجین تست روانشناسی ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲ دسترسی عالی مترو ،تاکسی مشاوره تلفنی  و انلاین

Read More

هیپنوتیزم درمانی ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

برترین مرکز مشاوره و هیپنوتیزم  درمانی تهران  ،منطقه یک دسترسی عالی مترو ،تاکسی ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

نوروفیدبک ۲۲۸۳۱۲۴۲

نوروفیبک ،بایوفیدبک درمان اختلالات یادگیری افزایش تمرکز درمان بیش فعالی ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲ کمترین جلسات درمانی با بهترین بازدهی

Read More

مشاوره و روانشناسی آنلاین ،تلفنی تهران ،شهرستان ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاوره تلفنی ،حضوری، آنلاین مشاوره ازدواج ،طلاق ،خیانت ،زوجین کودک ،نوجوان افسردگی ،وسواس ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاوره تلفنی ،آنلاین مشاور خانواده ،ازدواج ،خیانت ،کودک ،نوجوان ۲۲۸۳۱۲۴۲

برترین مرکز مشاوره آنلاین ،تلفنی ،حضوری مشاوره ازدواج ،زوج ،همسر گزینی وسواس ،تحصیلی ،شغلی طلاق ،خیانت ،وسواس ،افسردگی

Read More

درمان افسردگی ،استرس ،مشاور روانشناسی منطقه یک ۲۲۸۳۱۲۴۲

درمان و مشاوره افسردگی درمان و مشاوره استرس درمان و مشاوره وسواس فکری مشاوره زوجین، خیانت ،ازدواج مجدد مشاوره ازدواج ،همسر گزینی مشاور تحصیلی مشاوره شغلی ۲۲۸۳۱۲۴۲ تهران ،منطقه یک مشاوره حضوری  ،تلفنی ،آنلاین

Read More

مشاوره خانواده ،نوجوان ،طلاق ،خیانت ،تجریش ۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاوره خانواده ،استرس ،وسواس ،طلاق ،خیانت ،شغلی،تحصیلی ،کاربردی ، به صورت آنلاین، تلفنی ،حضوری تجریش ،قیطریه ،نیاوران ،فرمانیه ۲۲۸۳۱۲۴۲  

Read More

مشاوره روانشناسی ،خانواده ،طلاق ،خیانت پاسداران ۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاوره آنلاین ،تلفنی ،حضوری ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاور خانواده ،طلاق ،روانشناسی ،کودک ،نوجوان منطقه یک تهران ۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاوره تلفنی ،آنلاین ،حضوری با یک تلفن مشکلات خود را حل نمایید . ارائه راه حل مفید در کمترین جلسات درمانی ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

مشاوره و روانشناسی شریعتی ۲۲۸۳۱۲۴۲

مشاوره ،خانواده و روانشناسی شریعتی ،تهران ،نیاوران ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲ به تمامی مشکلات با یک تلفن پایان دهید !!! مشاوره تلفنی ،آنلاین ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Read More

چرا خواستگار ندارید ؟

چرا خواستگار ندارید ؟ چرا خواستگار ندارید ؟،این سوالی است که ممکن است خیلی از أفراد از شما بپرسند ،اما واقعا چرا بعضی  از دختران  خواستگار ندارند ؟ به عقیده روانشناسان اینکه مردی از خانمی خواستگاری کند به عوامل زیادی بستگی دارد ،همیشه مردان برای انتخاب همسر معیارهایی منحصر به خود دارند و این در

Read More

نمک نشناسی

 نمک نشناسی و اصطلاح «نمک نشناسی» برای همه شما آشناست و شاید صابون آن به تن شما هم خورده است. معمولا همه ما از افراد نمک نشناس، دلِ خوشی نداریم و از کسانی که این چنین هستند گله مندیم.   – خانمی که تا وقتی همسر مطابق میلش عمل می کند و هرچه می خواهد

Read More

۵نشانه افسردگی

Tags : 

۵ نشانه افسردگی   ۵ نشانه افسردگی که ممکن است افراد زیادی داشته باشند و نداند که افسرده هستند!!!!! ۱ _ افرادی که قبلا کم خواب بوده و به تازگی احساس خواب آلودگی زیادی دارند و تمایل به خواب و استراحت در آنها بسیار زیادتر از قبل شده .!!! ۲ _ افرادی که قبلا به

Read More
نشانه های خیانت همسر

نشانه های خیانت همسر

Tags : 

نشانه های خیانت همسر ،  ،همیشه وقتی بحث از خیانت میشود همه نگاهها به سوی آقایان  است !اما در اینجا یاد آور میشویم خیانت از طر http://ppsya.com/wp-admin/index.php ف خانمها هم میتواند باشد ،اما چگونه باید عوامل خیانت و نشانه های  خیانت همسر  را شناخت ؟ این بحثی بسیار جدی و مفصل است و شاید در قالب یک

Read More
مرکز مشاوره چاره02122831242

۵ نکته درباره خیانت مردان

۵ نکته درباره خیانت مردان ۱ _در این مقاله قصد داریم درباره علل خیانت مردان صحبت کنیم و اینکه چگونه مردانی زودتر دست به خیانت خواهند زند ،بخوانید شاید برای شما هم جالب باشد و یا حتی بتوانید از عوامل ایجاد اینکار در زندگی شخصی خود جلوگیری نمایید ،ما حتی خواندن این مقاله را به

Read More
نشانه های خیانت همسر

مشاوره طلاق۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

طلاق و مشاوره آن،با شنیدن این کلمه حدود نود درصد افراد به پایان رابطه ، جدایی ، عدم ارتباط با فرزند یا فرزندان ، عدم رابطه عاطفی و غیره می اندیشند.اما باید بدانیم که طلاق فقط این مسائل نیست و مسائل و مشکلات بیشتری قبل و بعد از  آن گریبانگیر خانواده ده و اجتماع خواهد

Read More
مشاوره طلاق

۲۰ نکته درباره طلاق

۲۰ نکته درباره طلاق شاید بعد از خواندن این مطالب پیامدهای طلاق  بیشتر به فکر پایداری زندگیتان باشید و در جهت حفظ  روابط خود و همسرتان قدم بردارید ،گروه مشاورین روانشناسی  چاره  نیز میتوانند برای رسیدن به هدف مطلوب شما را یاری رسانی نمایند . از لحاظ معنی طلاق یعنی جدا شدن ،پایان دادن رابطه

Read More

مشاوره روابط

مشاوره روابط زوجین و اجتماع بر هـیچ کس پوشیده نیست که داشتن رابطه با أفراد دیگر از جمله خانواده ،دوستانآشنایان و إیجاد روابط خوب و ماندگار با آنها چقدر در زندگی فرد حائز أهمیت میباشد . هر انسانی که نتوانى با دیگران خواه نزدیکان خود ،خواه أفراد دیگر جامعه روابط سالم و بدون مشکل إیجاد

Read More

مشاوره افسردگی

مشاوره افسردگی از جمله مشاوره هایی است که امروزه بسیار پر کاربرد میباشد تقریبا همه افراد گاهی در زندگی احساس افسردگی دارند ولی نشانه های افسردگی با غم و اندوه و بی حوصلگی بسیار نزدیک به هم میباشد از این رو نمیتوان گفت صد در صد فرد افسرده یا محزون و اندوهگین یا بی حوصله

Read More

خیانت مردان

Tags : 

دلائل خیانت مردان چیست؟چرا یک مرد به همسرش خیانت میکند؟چرا وقتی در رابطه با مردان هستیم دچار خیانت آنها میشوید ؟ چرا مردان خیانت میکنند ؟ همیشه این سوال ذهن اشخاص مخصوصا خانمها را درگیر میکند ، چرا مردان خیانت میکنند ؟ به راستی علت خیانت در مردان چیست ؟ آیا وقتی بیشتر و عمیقتر

Read More

مشاوره زوجین

Tags : 

مشاور زوجین  چیست و ضرورت مراجعه به او ؟؟؟؟؟همان طور که در خانه هر وسیله ای که خراب میشود مثلا کولر ، وسایل اشپزخانه و عیر با مراجعه به شخص ماهر در زمینه تعمیرات ، در صدد تعمیر دوباره و استفاده بهینه از آن وسایل هستیم در زندگی خانوادگی نیز باید به محض بروز مشکل

Read More

چرا باید به روانشناس مراجعه کنیم؟

شاید این سوال خیلی از شما عزیزان باشد ، چه موقع باید به روانشناس مراجعه کنیم ؟ چرا باید به روانشناس مراجعه کنیم ؟ آیا میتوان همه مسایل را به روانشناس گفت ؟ آیا روانشناس میتواند به من کمک کند؟ برای چه مشکلاتی باید به روانشناس مراجعه کنیم ؟؟؟؟ اینها سوالات بیماری هستند که ممکن

Read More

مشکلات جنسی زوجین

Tags : 

مشکلات جنسی زوجین دومین رتبه جهت طلاق را دارا است شاید این مشکل از نظر بسیاری از افراد مسخره باشد ولی باید بدانید که عدم ارتباط جنسی درست ،باعث ایجاد اختلالات بسیاری در زندگی زوجین شده و در نهایت باعث فر پاشی کانون زندگی آنها میشود !!!!! معمولا زوجها با مراجعه به روانشناس و مطرح

Read More

شک به همسر

شک به همسر از عوا مل مخرب  خانواده ها است  ،همه ما در اطراف خود مردان و زنانی را میشناسیم که به همسر خود شک داشته و مرتبا وی را کنترل میکنند ، اما همیشه این سوال پیش می آید علت شک به همسر چیست؟ از کجا نشات میگیرد !!!! اغلب افراد فکر میکنند که

Read More
مشاوره طلاق گروه روانشناسی چاره 021-22831242

مشاوره روابط

Tags : 

 مشاوره روابط و ایجاد آنها ،یکی از مشکلاتی که همه ما در بین دوستان و آشنایان خود افرادی را میبینم که م https://www.linkedin.com/in/fiooreh-fiooreh-1-528037148 شکل إیجاد رابطه با دیگران دارند،یا برعکس افرادی که برأی إیجاد رابطه حتی با أفراد غریبه،مثلا در کوچهآیا تا به حال به تفاوت اینها فکر کرده اید ؟چطور ممکن است افرادی باشید که هیچگونه

Read More

مشکلات طلاق

 مشکلات طلاق مشکلات طلاق از جمله مشاوره های افراد و مراجعین به روانشناسان ، مشکلاتی است که شخص بعد از طلاق و جدایی از همسر با آنها مواجه میشود ، اکثر افراد فکر میکنند با طلاق و جدایی مشکلاتشان حل میشود ولی روانشناسی و علم روانشناسی با دلیل و مدرک ثابت کرده بعد از طلاق

Read More

استرس

ااسترس درمانی چیست؟ استرس بیماری گریبانگیر جامعه بشری امروز است زیرا امروزه همان طور که از نامش پیداست همه چیز تند و سریع اتفاق می افتد مثل فست فود ، به معنای غذای سریع حال این فکر به نطر مان میرسد که چرا باید غذای سریع بخوریم؟ واقعا چرا!؟ آیا وقت کافی نداریم ؟ آیا

Read More

خیانت در زندگی زناشویی

مشاوره خیانت حتما همه شما با موارد خیانت در افراد فامیل دوست ، همکاران تان مواجه شده آید و وقتی بررسی کرده اید ، در کمال تعجب میبینید اکثرا شخص سوم که در این زندگی وارد شده از لحاظ چهره ، تحصیلات ، اخلاق …. بسیار در سطح پایین تری از همسر خود فرد میباشد

Read More

اعتماد به نفس

Tags : 

داشتن اعتماد به نفس در جامعه کنونی تا حدی است که برگزاری کلاسهای ، سخنرانی در جمع و غیره…امروزه بسیار دیده میشود برای اینکه  ارزش را افزایش دهید میتوانید برای مدتی روزانه از تمام کار های خودتان فیلم بگیرید و یا انهارا یادداشت کنید و بعد از تمام شدن دوره تان فیلم ها و یا نوشته

Read More
مرکز مشاوره چاره02122831242

وسواس فکری

Tags : 

مشاوره و روانشناسی وسواس فکری از جمله بیماری هایی است روانشناسان، بسیار بر روی آن فوکوس دارند زیرا تقریبا حدود ۴۵% افراد یک جامعه مدرن دچار وسواس فکری هستند ، و بسیاری از افراد بدون اینکه خودشان بدانند وسواس فکری دارند که این مسئله سبب میشود در ارتباطات اجتماعی و فرهنگی و خانواده دچار مشکل

Read More
مشاوره طلاق با متخصص مشاور طلاق منطقه1 یک-02122831242

مشاوره طلاق با متخصص مشاور طلاق منطقه۱ یک-۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Tags : 

مشاوره طلاق با متخصص مشاور طلاق منطقه۱ یک-۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲ امروز طلاق یکی از رایجترین پیامدهای زندگی انسانها شده ، و متاسفانه پیامدهای قبل و بعد از طلاق بیشتر از خود طلاق آسیب زننده میباشد . از جمله پیامدهای طلاق بی والد ماندن یا تک والد شدن فرزندان ، بی سرپرست ماندن زن ، ترک رابطه خویشاوندی

Read More
مشاوره طلاق

نشا نه های افسردگی

Tags : 

نشا نه های افسردگی در دنیای امروزی ، بیماریهای مختلفی زندگی انسانها را تحت تاثیر قرار میدهد یکی از این بیماریها افسردگی است ، بسیاری از اشخاص فکر میکنند افسردگی بیماری قابل تشخیص در منزل میباشد ، اما نکته اساسی اینجاست که با بیماریهای دیگر قابل تشخیص به راحتی نیستند و حتما باید با روانشناس

Read More

مشاوره تربیت فرزند

Tags : 

مشاوره تربیت فرزند ،تقریبا همه انسانها در زندگی خود ، هدفهایی دارند ، همگان تمایل به بزرگ شدن و تشکیل خانواده و داشتن فرزند هستند اما در بیشتر مواقع همین والدین با داشتن کلیه آرزوها و نقشه هایی که برای فرزندان و تربیت آنها کشیده بودند دچار نا امیدی شده و گاها فکر میکنند از

Read More
مشاوره خانواده و ازدواج02122831242-09121389137

مشاوره خانواده

Tags : 

  ز از مسائل مطرح دنیای امروز است . در زمانیکه انسانها تحت تاثیر عوامل محیطی دچار تنش می شوند زوج درمانگرا می تواند با استفاده از زوج درمانی رفتاری شناختی، زوج درمانی رفتاری، زوج درمانی دیالکتیک، زوج درمانی هیجانی مدار و…….به اصلاح روابط بین زوجین بپردازد. همسرانی که در طول زمان از یکدیگر کینه

Read More

خلیج فارس

Tags : 

بدون هیچ تردیدی نام درست جغرافیایی آن در طول تاریخ خلیج فارس است.در اسناد به جا مانده از بسیاری از تمدن‌های گذشته اینگونه بیان شده که سرزمینهای جنوب خلیج فارس که شامل قطر، شمال عمان، امارت متحده عربی، شرق عربستان و کویت می‌شده به ایران تعلق داشته‌اند و بنابراین خلیج فارس جزو آبهای داخلی ایران

Read More

سلام جهان!

به وردپرس خوش آمدید.‌این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن وبلاگ نویسی را آغاز کنید!

Read More