آرامش !!!!!!

  • ۰

آرامش !!!!!!

🔴 انسان بی شباهت به «آب» نیست❗️

💢 اگر بخواهد زنده باشد و زندگی ببخشد، باید جریان داشته باشد؛
باید پی برخورد با سنگ‌ها و سختی‌ها را به تنش بمالد؛
باید شجاعت چشیدن گرم و سرد روزگار را داشته باشد، تا باران شود و بر جهان ببارد وگرنه کسی که تحمل سختی‌ها را نداشته باشد، همچون آب ساکنی است که صدایش به کسی آرامش نمی‌دهد؛
با دیگران که کنار نمی‌آید هیچ، خودش راهم نمی‌تواند نجات دهد!
مرداب می‌شود و می‌گندد.

لطفا دیگران را ببخشید همه انهایی که به شما بدی کرده اند 😈😈😈 اینگونه ذهن خود را ازاد کنید و راحتتر زندگی کنید هیچ چیز مانند داشتن یه زندگی با ارامش لذت بخش نخواهد بود .


Leave a Reply