آمار ازدواج سفید در ایران

Posted on Posted in دسته‌بندی نشده, مشاوره ازدواج

آمار ازدواج سفید در ایران

درباره اولویت های پرداختن به مساله ازدواج جوانان باید عنوان نمود که: هما نطور که
میدانیم بخش قابل توجهی از جمعیت کشور ما در سنین جوانی قرار دارند و در این سنین
شاهد حجم قابل توجهی از وقایع اجتماعی ، فرهنگی و جمعیتی ه ستیم. در چند دهه اخیر
شاهد افزایش سن ازدواج بوده ایم، تا جایی که در سال ۹۰ ، حدود ۴۰ در صد از پ سران تا
۳۰ سال گی ازد واج ن کرده بودند، این رقم در مورد دخ تران ن یز ۲۶ درصد
است.
با توجه به اینکه در زمینه آمار استانی ازدواج تفاوتهایی بین استانهای مختلف وجود
دارد باید گفت: در برخی از استان ها مثل ایلام، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، و لرستان
ن سبت مجردین تا ۳۰ سال، بالاتر از سایر مناطق ا ست. همچنین برا ساس مطالعات انجام
شده، مطلوبیت ازدواج در سنین ۲۰ تا ۲۷ سالگی در بالاترین میزان خود قرار دارد .
هرگاه که بخواهیم درباره ازدواج صحبت کنیم ، باید سه عامل کلیدی یعنی ،« امکان ازدواج »

آمار ازدواج سفید در ایران

« فراهم بودن و دسترسی » و « مطلوبیت ازدواج » را در نظر داشته باشیم . باید دید در هر سه عامل چه اتفاقی افتاده که سن ازدواج در کشور افزایش یافته و تبدیل به مساله اجتماعی شده است . درخصوص مطلوبیت ازدواج »متأ سفانه در کشور وضعیت خوبی حکم فرما نیست. یعنی درصد کسانی که قصد ازدواج ندارند بالا است. و اما در مورد « امکان ازدواج

آمار ازدواج سفید در ایران

در ک شور م شکلاتی به چ شم می خورد چراکه ازدواج دارای پیششرط هایی مانند ا شتغال،
خ صو صا برای مردان ا ست . از مهمترین موانع بر سر راه ازدواج جوانان مع ضل بیکاری و
نبود امنیت شغلی در جامعه است . البته زمانی هم که از دختران این پرسش مطرح می شود
که چرا درباره ازدواج دیر تصمیم می گیرند بازهم به بیکاری پسران اشا ره میکنند، سپس به
ارائه دلیلی مانند نبود حق انتخاب می پردازند . البته باید با انتقاد از ناکارآمدی قوانین و
برنامههایی مانند وام ازدواج برای ت سهیل این م ساله ا شاره نمود : تا زمانیکه جوانان درباره
اشتغالشان امنیت خاطر نداشته باشند وام ازدواج نمی تواند مشکلی از آنها رفع کند.
مطالعات نشان میدهد که مهمترین و ایدهآلترین موقعیت ازدواج پسران بعد از اشتغال
آنهاست. در مورد نگرش دختران نسبت به ازدواج شاهد تغییرات فرهنگی هستیم،
براساس مطالعاتی که انجام شده، تا پیش از این ، موقعیت مطلوب و ایده آل و ازدواج
دختران بعد از اخذ مدرک دیپلم بود، اما در حال حاضر موضعیت ایده آل برای ازدواج آنان
را بعد از دوره کارشناسی میدانند. بنابر پژوهشهای انجام شده، پاسخگویان در اغلب
ا ستان ها به جز ا ستان یزد، در پا سخ به این سوال که اگر دخترتان دیپلم گرفت و همزمان
خوا ستگار منا سبی دا شت بهتر ا ست ازدواج کند یا ادامه تح صیل دهد ؟ میگویند، ترجیح
میدهند که به دانشگاه برود. البته در این استان نیز پژوهش ها نشان میدهند که مردم
ترجیح میدهند دخترشان هم به دانشگاه برود و هم ازدواج کند. به همین دلیل است که در یزد شاهد پایین ترین میانگین سن ازدواج هستیم. در ارتباط با پدیده واج سپید » نیز باید گفت: چندان با استفاده از این واژه به معنای اینکه شناسنامه سفید باقی می ماند، موافق
نیستم. اتفاقی در سطح جهانی افتاده و آن، تغییر در الگوی ازدواج است. تا پیش از این
توسط والدین انجام می گرفت که خود آن ها « ازدواج ترتیب یافته » ، ازدواجها به شکل
شرایط زندگی فرزندشان را انتخاب میکردند یا پیشنهاد میدادند.

مشاوره و روانشناسی

مشاوره خانواده رایگان ، خدمات روانشناسی و رواندرمانی  – مشاوره خانواده و ازدواج – روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج مشاوره ازدواج  آنلاین – مشاوره ازدواج حضوری، مشاوره ازدواج تلفنی -متخصص اعصاب و روان،  نوروفیدبک- بایوفیدبک-

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره خانواده – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج –مشاوره پیش از ازدواج،  مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی،درمان وسواس،درمان   استرس،درمان بیش فعالی –درمان اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما @DR.RAVANSHENAS1

ادرس : خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- – ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰–۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

Telegram.me/ravanshenasiii

https://t.me/ravanshenasiiii

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره خانواده اینترنتی، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری- مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده، مشاوره ترک اعتیاد، داروی ترک اعتیاد، ترک اعتیاد شیشه، ترک اعتیاد علف، ترک اعتیاد به گوشی، ترک اعتیاد به اینترنت، ترک اعتیاد به اینستاگرام، ترک اعتیاد به مواد مخدر—

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰-

-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۶۸۵۲۹۶۰

آدرس: تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۲ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق، مشاوره قبل از طلاق، مشاوره جدایی، مشاوره بله برون-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج از طریق واتس اپ- مشاوره ازدواج از اسکایپ- مشاوره خانواده آنلاین- مشاوره قبل از ازدواج از طریق ایمو- مشاوره طلاق آنلاین- مشاوره تحصیلی تلفنی- مشاوره شغلی آنلاین- مشاوره پس از ازدواج آنلاین – مشاوره کودک تلفنی- مشاوره نوجوان آنلاین –

http://aaam.ir

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://aaap.ir

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

دیوار-مشاوره.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

Ppsyd.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

Ppsyb.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshb.com/

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس: مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه ۲ شمالی بانک پاسارگاد

مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره خانواده و ازدواج ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره کودک و نوجوان- ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

زوج درمانی توسط متخصص مشاوره ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

روان درمانی-۲۲۷۲۸۹۰۴

هیپنوتراپی-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره شغلی- ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۶۸۵۲۹۶۰

مشاوره تحصیلی- ۲۲۷۲۸۹۰۴ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانپزشک-۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴-

روانشناس- ۲۲۷۱۵۸۸۶ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانکاوی—۲۶۸۵۲۹۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

آرامش درمانی—۲۶۸۵۲۹۴۰- ۲۲۷۲۸۹۰۴

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *