آیا کتک زدن و دعوا را به فرزندم بیاموزم؟؟؟؟

  • ۰

آیا کتک زدن و دعوا را به فرزندم بیاموزم؟؟؟؟

#دعوای_بچه_ها
#جو_فراست

❓آیا باید کتک زدن و دعوا را به فرزندم بیاموزم؟

🔸خیر.
🔻خشونت روش خوبی برای حل مشکلات نیست و لازم است این مسئله را به کودک فهماند. به او یاد دهید کتک زدن دوستان نه تنها کار درستی نیست بلکه میتواند خطرناک باشد.
🔻به او یاد دهید، سیلی را با سیلی جواب نمیدهند.
🔻به او بگویید اگر دیگران به او حمله کردند فورا یکی از بزرگترها را باخبر کند.
🔴روش صحیح این است که دلیل دعوا را جویا شوید و به فرزندان یاد دهید که چگونه با کودکی که او را زده برخورد کند.


Leave a Reply