اعتماد به نفس در کودکان

  • ۰

اعتماد به نفس در کودکان

وقتی در کودکی این کلمات را می گوییم:

“دست نزن”
“نمیتونی”
“نکن”
“بگیر یه جا بشین”
وقتی به دوران نوجوانی و جوانی رسید همین کلمات را به شما تحویل خواهد داد!!
“درس ها سخته نمی تونم نمره خوب بگیرم”
“کنکور غیر ممکنه قبول بشم”
“سرکار نمیتونم برم از پس کار نمیتونم بربیام”
“از پس ازدواج و زندگی برنمیام”
پایه اعتماد بنفس درکودکی و در ۱ تا ۳ سالگی گذاشته می شود.

مشاوره


Leave a Reply