افزایش حس امنیت در کودکان

  • ۰

افزایش حس امنیت در کودکان

نمونه هایی از جملاتی که حس امنیت را به کودک شما تزریق می کند :

«من اینجا هستم و بغلت می کنم»
«من اینجا هستم، کنار تو و نمی گذارم آسیب ببینی»
«من اینجا هستم و صدایت را می شنوم، خواسته ات را به من بگو، لازم نیست جیغ بکشی و گریه کنی تا توجه ام را جلب کنی»
«من اینجا هستم و تو آرام باش»
«من اینجا هستم و می توانی روی من حساب کنی»
#امنیت


Leave a Reply