افزایش هوش کودکان

  • ۰

افزایش هوش کودکان

اهمیت والدین در افزایش ظرفیت هوشی فرزندان

وظیفه مادر و پدر، کمک به فرزند در استفاده بیشتر از توانایی بالقوه مغز خویش، است.(بویژه پنج سال نخست زندگی)

خانواده حداقل چند دقیقه ای در روز باید با بازیهای خلاقانه، خواندن کتاب و حتی خواندن اشعار موزون برای فرزندان، در رشد مغز آنان نقش مثبت داشته باشند.

والدین با فراهم کردن محیطی پاک از سموم و تهیه غذاهای مفید موتور مغز فرزندانشان را تقویت کنند.
✌✌وسعت تجارب حسی کودکان از جمله حس بویایی، شنوایی، چشایی، بینایی و بساوایی بر افزایش ارتباط و اتصالات میان سلولهای مغزی و با هوش تر شدن کودکان میشود


Leave a Reply