رفتار با آنهایی که خوشتان نمی اید

Posted on Posted in دسته‌بندی نشده

تکنیک رفتار با آن هایی که خوشتان
نمی اید و دوست نداریدباآن هاارتباط برقرارکنید

منطقی باشید
وقتی باورداشته باشید که همه آدم ها قرار نیست از شما خوششان بیاید و شما هم قرار نیست از همه آدمها خوشتان بیاید ، موقعیت برای شمابسیار ساده‌تر خواهد شد و بهتر خواهید توانست با این افراد رو به رو شوید

با آن ها کناربیایید
معمولا آن هایی که روی اعصاب شما هستندشاید بعدا ازآن دسته آدم هایی باشند که فکرها و ایده‌های جدید به ذهنتان می‌ اورند و شما را به سمت موفقیت سوق می‌دهند

رفتار مودبانه‌ای داشته باشید
احساستان نسبت به یک نفر هر چه که باشد ، آن فرد نسبت به رفتار و کردار شما بسیاراثرپذیر است
اگر با آنها بی‌ادبی کنید ، آن ها هم با بی‌ادبی با شما رفتار خواهند کرد درنتیجه به خودتان بستگی دارد

نفس عمیق بکشید
بعضی خصوصیات شخصیتی طرف مقابل ، ممکن است باعث ناراحتی‌ شما بشود بایدکمی مکث کنید تا آدرنالین شما پایین بیاید زیراکه می‌تواند به آرام کردنتان کمک کند و باعث شود واکنش افراطی نشان ندهید

فاصله‌ای ایجاد کنید
اگر همه این روش‌ها عمل نکرد افراد محبت وباشخصیت ، بین خودشان و کسانی که دوست ندارند ارتباط داشته باشند فاصله‌ای در نظر می‌گیرند
معذرت خواهی کنید و راه خودتان را بروید اگر در محل‌کار هستید ، به اتاق دیگری بروید و اگردرجلسه ای هستید بهتراست به گوشه دیگرمیزبنشینید

فقط از سبک محبت استفاده کنید
ودرآخربایدقبول داشته باشیدکه البته اگر همه آدم هایی که از آن ها خوشتان نمی‌ اید درکنارشمانباشند خیلی بهتر خواهد بود ولی متاسفانه دنیا اینطور نیست و شما مجبور خواهید بود در زندگی روزانه با آن ها برخورد داشته باشید برای همین لازم است فقط باسبک محبت به حل آن اقدام کنید

One thought on “رفتار با آنهایی که خوشتان نمی اید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *