علل فیزیکی و عقب ماندگی ذهنی

علل فیزیکی و عقب ماندگی ذهنی

Posted on Posted in مشاوره خانواده

علل فیزیکی و عقب ماندگی ذهنی

یکی از علل می تواند فلج مغز باشد در فلج مغزی ضایعه در قسمت هایی از مغز ایجاد می شود که
کنترل عضله های بدن را بر عهده دارند و مغز به وسیله آن قسمت ها حرکات مربوط به اندام های
گویایی را هدایت می کنند . در حدود ۷۰ درصد از مبتلا یان به فلج مغزی اشکال در تولید صد ا، اشکال
زبانی به اختلا ل صوت و لکنت زبان دارند . در ن وع اسباتیک فلج مغزی عضله ها ناگهان سفت و محکم

می شوند .

علل فیزیکی و عقب ماندگی ذهنی
علل فیزیکی و عقب ماندگی ذهنی

صداهای گفتاری به صورت انفجاری یا مبهم و نامبهم بیرون می آیند و عدم کنترل عضله
ها سبب دشواری حرکت لب ها و زبان می شوند و دارای اختلا ل هایی مانند تو لید صداهای نوک
زبانی، بیشتر صداها را در کلمه حذف می ک نند و زبانشان حرکات محدودی دارد. تنفس آن ها کوتاه و
صدایشان در حال محو شدن است دومین علل شکاف کام و لب می باشد که این نقیصه مادرزادی
است و در ساختمان تولید صدا تاثیر می گذارد که باید در همان آغاز کودکی ت رمیم شود و اگر ترمیم
به خوبی صورت نگیرد ممکن است منجر به ناهنجاری های تولید صدا شود.

علل فیزیکی و عقب ماندگی ذهنی
علل فیزیکی و عقب ماندگی ذهنی

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *