عواملی که باعث دعوا و پرخاشگری کودکان میشود

  • ۰

عواملی که باعث دعوا و پرخاشگری کودکان میشود

☪این عوامل، دعوا کردن کودکان را افزایش می‌دهد:

✔️توجه نکردن به نیاز کودکان
✔️گرسنگی
✔️خانواده‌های پر‌تنش
✔️مقایسه کودکان باعث رشد نیست، ✔️بلکه حسادت آنها را تحریک می‌کند
✔️فیلم‌ها و کارتون های خشن
✔️تشویق کودکان به کتک کاری

مشاوره کودک ،نوجوان ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲


Leave a Reply