مشاوره ازدواج با حیوانات

Posted on Posted in مشاوره ازدواج

مشاوره ازدواج با حیوانات

با تغییر خانواده های با جمعیت به خانواده های هسته ای، دیگر خانواده ها علاقه یا توان
برای نگهداری بیش از یک فرزند ندارند و برای پر کردن تنهایی فرزند خود و با توجه به
افزایش روحیه فرزندسالاری، ترجیح میدهند یک همبازی از جنس حیوان خانگی برای
او بیاورند . کودکان و نوجوانانی که عمده وقت خود را صرف بازی های کامپیوتری و
کارتونهای غربی میکنند که در آنها داشتن یک حیوان خانگی موضوعی عادی بوده و به
نوعی به فرهنگ تبدیل شده، و با توجه به الگوگیری آنها از این کارتون، بازی و فیلمها،
میتوانند پدر و مادر خود را که برای تامین نیازها و خواستههای زندگی ساعتها در
بیرون از خانه مشغول هستند برای خرید حیوان خانگی متقاعد کنند. برخی از افراد نیز
بخاطر شکستهای عاطفی ناشی از خیانت، طلاق، مرگ عزیزان و تنهایی به نگهداری
حیوانات روی میآورند تا آلام ناشی از خلاءهای عاطفی را جبران نمایند.

مشاوره ازدواج با حیوانات

ازدواج با حیوانات آنقدر در آمریکا و فرانسه و برخی کشورهای اروپایی و آفریقایی آنقدر
رو به افزایش است که باعث شده برخی همجنس بازان برای منتشر کردن انحطاطهای
اخلاقی شان به دنیا به ازدواج با حیوانات روی آورند! برخی از آنها در افکار پلید و ضد
انسانی شان میگویند که ازدواج با حیوانات امری طبیعی است و نباید آن را به یک مسئله
ضد انسانی مرتبط کرد!
بهطور معمول جوانان غربی دیر ازدواج می کنند و در طول زندگی خود سه یا چهار بار
ازدواج و طلاق دارند. وقتی هرزگی و روابط جن سی آزاد در یک جامعه شیوع پیدا کرد،
دیگر ک سی حا ضر نی ست تقیدات سخت یا هزینه های ت شکیل خانواده را بپذیرد و از
اینرو شاهد آمار رشد منفی جمعیت در کشورهای اروپایی همچون اسپانیا و فرانسه
هستیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *