مشاوره طلاق

۲۰ نکته درباره طلاق

Posted on Posted in دسته‌بندی نشده, مشاوره طلاق

۲۰ نکته درباره طلاق

شاید بعد از خواندن این مطالب پیامدهای طلاق  بیشتر به فکر پایداری زندگیتان باشید و در جهت حفظ  روابط خود و همسرتان قدم بردارید ،گروه مشاورین روانشناسی  چاره  نیز میتوانند برای رسیدن به هدف مطلوب شما را یاری رسانی نمایند . از لحاظ معنی طلاق یعنی جدا شدن ،پایان دادن رابطه زناشویی.

در چند سال اخیر طلاق را بهترین راه برای اختلافات بین زن و مرد در زندگی مشترک تعریف کرده اند

. و پیامدهای طلاق گریبانگیرش تمامی اعضای خانواده خواهد بود و تنها زوجین را درگیر نخواهد کرد !!!!!!!

مشاوره طلاق
20 نکته درباره طلاق
٠٢١٢٢٨٣١٢۴٢

همانطورکه پیوند بین افراد براساس آیین و قراردادهایی برقرار می شود. وچنانچه بعد از مدتی زوج براساس مشکلاتی دیگر نتوانند زندگی مشترک خود را ادامه بدهند به ناچار طبق مقررات خاص از هم جدا می شوند.

پس میتوان خانواده را به یک خانه تشبیه کرد ووقتی دچار مشکل میشوند ستون های آن خانه که زن و مرد هستند فرومیریزه و خانه متلاشی و زندگی مشترک بهم میخورد . طلاق با این دید، که میتواند گاهی حلال مشکلات باشد و پایان تمام مشکلات بین زن و مرد ،اما بیشتر اثر مخرب دارد .طلاق یعنی گسستن و فروپاشیدن و نابودی کانون گرم و آرامبخش زندگی است که اثرات جبران ناپذیری بر اعضای خانواده می گذاردو باعث تغییر سرنوشت کودکان میشود و بیشترین تاثیر روی آن گذاشته میشود.

 

در تحقیقی که توسط “جی هبر” (۱۹۹۰) صورت گرفت مشخص گردید ازدواج هایی که به طلاق ختم میشود ،  باعث کمبود اعتماد به نفس بین اعضای خانواده به وجود می آورد. کاهش اعتماد به نفس منشا مهم اختلال بین  اعضای خانواده در حین و بعد از طلاق می باشد.

 

این تحقیق نشان داد اعضای خانواده ای که براساس طلاق از هم جداشده اند باوجود اعتماد به نفس پایین که در بین آن ها به وجود امده بیشتر نیاز به کمک و همیاری دارند و این افراد نسبت به بقیه خانواده ها بیشتر طلب کمک میکنند .طلاق گذشته از اینکه بر خود خانواده اثر مخرب دارد بر سطح جامعه هم تاثیر گذاشته و باعث کم شدن تولید مثل و کم شدن جمعیت آن جامعه میشود

 

از طرف دیگر بر کیفیت جمعیت نیز اثر می گذارد، زیرا باعث می شود فرزندانی محروم از نعمت های خانواده تحویل جامعه گردند که بیشتر سلامت کافی روانی ندارند و جامعه با وجود این فرزندان در اینده دچار مشکلاتی میشود. بنابراین آسیب اجتماعی ناشی از این اقدام نه تنها متوجه % از لحاظ معنی طلاق یعنی جدا شدن ،پایان دادن رابطه زناشویی.
در چند سال اخیر طلاق را بهترین راه برای اختلافات بین زن و مرد در زندگی مشترک تعریف کرده اند.
همانطورکه پیوند بین افراد براساس آیین و قراردادهایی برقرار می شود. وچنانچه بعد از مدتی زوج براساس مشکلاتی دیگر نتوانند زندگی مشترک خود را ادامه بدهند به ناچار طبق مقررات خاص از هم جدا می شوند.
پس میتوان خانواده را به یک خانه تشبیه کرد ووقتی دچار مشکل میشوند ستون های آن خانه که زن و مرد هستند فرومیریزه و خانه متلاشی و زندگی مشترک بهم میخورد . طلاق با این دید، که میتواند گاهی حلال مشکلات باشد و پایان تمام مشکلات بین زن و مرد ،اما بیشتر اثر مخرب دارد .طلاق یعنی گسستن و فروپاشیدن و نابودی کانون گرم و آرامبخش زندگی است که اثرات جبران ناپذیری بر اعضای خانواده می گذارد و این از پیامدهای طلاق و باعث تغییر سرنوشت کودکان میشود و بیشترین تاثیر روی آن گذاشته میشود.

در

از طرف دیگر بر کیفیت جمعیت نیز اثر می گذارد، زیرا باعث می شود فرزندانی محروم از نعمت های خانواده تحویل جامعه گردند که بیشتر سلامت کافی روانی ندارند و جامعه با وجود این فرزندان در اینده دچار مشکلاتی میشود. بنابراین آسیب اجتماعی ناشی از این اقدام نه تنها متوجه اعضای خانواده، بلکه متوجه کل جامعه و نسل آینده می باشد.پس از زبان روان شناسان گفته میشود بهتر است زندگی مشترک را با وجود تمام سختی ها بسازن و آجر به آجر شکل بدهند تااینکه زن و مرد فوری به فکر طلاق و فروپاشیدن زندگی باشند 
درآخر باید گفته شود زن و مرد باید وظیفه خود را در زندگی مشترک بدانند و طبق اصول به مسیر خود ادامه دهند ...تا هیچ زمانی به فکر گسستگی خانواده ی خود نباشند و از پیامدهای طلاق آگاه باشند و  از لحاظ معنی طلاق یعنی جدا شدن ،پایان دادن رابطه زناشویی.
در چند سال اخیر طلاق را بهترین راه برای اختلافات بین زن و مرد در زندگی مشترک تعریف کرده اند.

این تحقیق نشان داد اعضای خانواده ای که براساس طلاق از هم جداشده اند باوجود اعتماد به نفس پایین که در بین آن ها به وجود امده بیشتر نیاز به کمک و همیاری دارند و این افراد نسبت به بقیه خانواده ها بیشتر طلب کمک میکنند .طلاق گذشته از اینکه بر خود خانواده اثر مخرب دارد