چگونه به دیگران نه بگوییم 😆

  • ۰

چگونه به دیگران نه بگوییم 😆

چگونه « نه »بگوییم

اگر نگران هستید که چگونه نه بگویید، برای شروع بهتر است جملات زیر را مد نظر قرار دهید:

۱- می شه چند لحظه بهم فرصت بدید؟

۲- الان یه مقدار گرفتارم چطوره بعدا باهم صحبت کنیم؟

۳- اجازه میدید یه مقدار درموردش فکر کنم، بعدا بهتون خبر میدم.

۴- خیلی دوست دارم بهتون کمک کنم، ولی متاسفانه نمیتونم.

۵- الان خودم لازمش دارم نمیتونم بهتون قول بدم …

💟


Leave a Reply