ویژگی هر کودك خشونت گرا

ویژگی هر کودک خشونت گرا

Posted on Posted in مشاوره خانواده

ویژگی هر کودک خشونت گرا

ویژگی هر کودک خشونت گرا
ویژگی هر کودک خشونت گرا

۱ ایجاد مزاحمت می کنند و حالت دفاعی به خود می گیرند.
-۲ دیگران را مدام سرزنش می کنند.

۳ نظم و انضباط ندارند
-۴ با والدین رابطۀ خوبی ندارند.
-۵ از مدرسه و معلم خاطره خوشی ندارند.
-۶ از بازگو کردن احساسات خود علیه والدین وحشت دارند.
-۷ محبت کافی از والدین دریافت نمی کنند.
-۸ والدین پرخاشگری دارند.
-۹ والدین خواسته های کودک را بدون چون و چرا بر آورده می کنند.
-۱۰ تحریک پذیر هستند.
-۱۱ زود رنج و کج خلق هستند.
-۱۲ اضطراب و افسردگی دارند.
-۱۳ متعلق به خانواده های از هم گسیخته و آشفته اند.

۱۴ مهارت های ارتباطی و هیجانی ندارند.
-۱۵ از فقر اقتصادی و فرهنگی رنج می برند.

ویژگی هر کودک خشونت گرا
ویژگی هر کودک خشونت گرا

چه کودکانی خشونت گراهستند؟
کودکان قُلدر، به تسلط بر دیگران و کنترل آن ها تمایل دارند . آن ها از شیوه های مختلفی استفاده
می کنند . دامنۀ رفتارهای تهاجمی آن ها، از متلک گویی، نام گذلری، تمسخر و شایعه پراکنی ه ای
زشت تا تهدید کودکان دیگر، گسترده است . کودکان خشونت گرا، اغلب از خشونت فیزیکی استفاده
کرده و پول و اشیاء با ارزش دیگران را می ربایند . معمولاً به انواع رفتارهای نابهنجار که به طور مکرر
از کسی سر می زند، خشونت و ناسازگاری گفته می شود . کودکان خشونت گرا و نا سازگار، در یافتن
قربانیان خود مهارت دارند . آن ها اگر در انتخاب طعمه اشتباه کنند، سراغ قربانی دیگری می روند تا از
طریق آزار و تسلط بر آن ها، روحیه خشونت گرایی و تهاجمی خود را تقویت کنند

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *