کمک مدارس به کودکان خشونت گرا

کمک مدارس به کودکان خشونت گرا

Posted on Posted in مشاوره خانواده

کمک مدارس به کودکان خشونت گرا

مدارس می توانند از راههای مختلف به کودکان خشونت گرا کمک کنند . این کودکان را می توان
توسط مشاور خانواده و کارکنان مدرسه شناسایی کرد، والدین آن ها ممکن است توسط معلم یا مدیر ،
به مدرسه دعوت شوند . آن ها احتمالاً به کمک متخصصان خارج از مدرسه نیاز دارند . در هر حال، پول
و وقت زیادی صرف مبارزه با خشونت در کودکان می شود . برخی مدارس سعی می کنند به والدین
کمک کنند، ولی فعال کردن والدین در برخورد با معضل ناسازگاری کار دشواری است.

کمک مدارس به کودکان خشونت گرا
کمک مدارس به کودکان خشونت گرا

نتایج تحقیقات مختلف، مداخله مستقیم در رفتار کودکان ناسازگار را توصیه نمی کند . مؤثرترین راه
گرایی و مشارکت مدارس در اجرای برنامه ¬ حل، تعیین مقررات و مجازات های مشخص برای خشونت
جامع مبارزه با خشونت است . تمام تلاش ها باید بر کاهش رفتارهای خشونت آمیز، تقویت روابط
صمیمانه، توسعه مهارت های اجتماعی و روش های مطلوب در برخورد با مشاجرت متمرکز شود.

کمک مدارس به کودکان خشونت گرا
کمک مدارس به کودکان خشونت گرا

. برای استفاده صحیح از این مکانیزم دفاعی، به خصوص در
کودکان، باید شیوه معقو لی پیش گرفت و نیروی مخرب پرخاشگری را به نیرویی سازنده مبدل کرد . از
جمله شیوه های مفید در این زمینه می توان از فعالیت های ورزشی و انواع و اقسام کارهای علمی،
تفریحی و خواندن سرود با صدای بلند و غیره نام برد . هر یک از این فعالیت ها می تواند راهی باشد با
حاصل و ثمری سودمند برای مصرف نیروی انباشته در نوجوانان.

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *