دانش آموزان دیرآموز

  • ۰
دانش آموزان دیرآموز

دانش آموزان دیرآموز

دانش آموزان دیرآموز

دیرآموز اصطلاحی است که برای اطلاق به کودکی با مشکلات یادگیری به کار می رود و منظور
یادگیرنده ایست که مطالب را کندتر ی ا آهسته تر از متوسط همسالان طبیعی خود فرامی گیرد . چنین
کودکی دارای قوای هوشی طبیعی است که به هر دلیلی مطالب را کندتر از آنچه متناسب سن او ا ست
یاد می گیرد.

دانش آموزان دیرآموز

دانش آموزان دیرآموز

بسیاری از دانش آموزانی که از عهده برنامه درسی برنمی آیند در محیط هایی بوده اند که آنها را برای
رویارویی با انتظارات نظام آموزشی مهیا نساخته است . نتیجه ی چنین حالتی آن خواهد بود که از
همان ابتدای ورود به مدرسه از برنامه درسی عقب می افتند، وقتی برای دانش آموزی احساس عدم
توانایی در رقابت کردن بوجود آید موجب دلسردی از یادگیری و در نهایت کناره گیری از درس و
مدرسه می شود.

دانش آموزان دیرآموز

دانش آموزان دیرآموز

گروهی از دانش آموزان بدلیل ناتوانی های جسمی، اجتماعی و محدودیت های شناختی یا هوشی در
پیشرفت تحصیلی مطابق با برنامه درسی با مانع روبرو می شوند البته ممکن است این دسته در پاره ای
از دروس در حد متوسط و معمول و یا بالاتر باشند و مشکل آنها صرفآ در بعضی از مواد درسی است.

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii


Leave a Reply