حد و مرز فیزیکی

حد و مرز فیزیکی

Posted on Posted in مشاوره خانواده

حد و مرز فیزیکی

این نوع مرزبندی به شما کمک میکند تا محدوده خود را از نظر فیزیکی مشخص کنید. حد و مرزهای
فیزیکی؛ شامل بدن، گرایشات جنسی، حریم شخصی و چیزهای دیگری مانند لباس، خانه، امنیت، پول، و
غیره میشود. یک نمونه از حد و مرز فیزیکی زمانی است که شخصی به سوی شما میآید و به شما بسیار
نزدیک می شود.

حد و مرز فیزیکی
حد و مرز فیزیکی

پاسخ خودکار و فوری شما آن است که قدمی به عقب بردارید تا فضای شخصی خود را
دوباره برقرار سازید. با این کار پیام غیرکلامی شما این است که آن فرد فاصلهاش را با شما حفظ کند.
چنانچه او بی توجهی کرده و نزدیکتر بیاید، اقدام بعدی شما ممکن است دفاع از حد و مرزتان به صورتِ
کلامی باشد و بیان این نکته می باشد که او مزاحم شماست.
نمونه هایی از تجاوز به حد و مرز فیزیکی عبارتاند از :

حد و مرز فیزیکی
حد و مرز فیزیکی

– زیادی به دیگران نزدیک شدن و به فضای شخصی آنها تجاوزکردن؛
– دست زدن به بدن دیگران یا لمس کردن آنها بدون رضایت آنها؛
– سرک کشیدن به پروندهها، نامه ها، و مدارک خصوصی دیگران؛
– ورود به حریم شخصی دیگران بدون اجازه آنها؛ نظیر اینکه بدون در زدن وارد اتاق کسی شوید

 

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *