متنوع كردن مشاغل

متنوع کردن مشاغل

Posted on Posted in مشاوره خانواده

متنوع کردن مشاغل

یکی از آثار جانبی تغییرات سریع در محیط کار، ایجاد فرصتی است تا از
چند شغل متفاوت در طول عمر لذت ببرند. مردم در زمان های قدیم، شغل
یا حرفه ای را میآموختند تا در طول زندگی کاری خود از آن استفاده کنند.

متنوع کردن مشاغل
متنوع کردن مشاغل

امروزه، تقاضای کسب مهارت تغییرات چشمگیری کرده است. برای
کاهش استرس لازم است سازگاری و انعطاف بیشتری از خود نشان دهید.
بنابراین تغییرات را پیش بینی کرده و در هنگام لزوم خود را برای آن آماده
کنید. اگر لازم است، دوباره آموزش ببینید و به از دست دادن غیر منتظره
نگاه کنید؛ زیرا به شما امکان میدهد « فرصت » یک شغل، به عنوان یک
که به دنبال شغلی بروید که ممکن است برایتان جالب باشد.

متنوع کردن مشاغل
متنوع کردن مشاغل

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *