حقوق و مسئوليت كودكان

حقوق و مسئولیت کودکان

Posted on Posted in مشاوره خانواده

حقوق و مسئولیت کودکان

حقوق قانونی کودکان به تدریج و همزمان با رشدشان بدست می اید.

به آنها یادآوری کنید که حقوق همواره با مسئولیت می آید و به آنها کمک کنید که برای حقوقی جدیدی که بدست می آورند آماده شوند.

برخی از حقوقی که متناسب با سن کودکان در بریتانیا وجود دارد

آنها می توانند از:

 • سن۱ ۰ سالگی – برای یک جرم جنایی محکوم شوند اگر که به جرمی که مرتکب شدند آگاه بوده باشند؛
 • سن۱ ۲ سالگی – یک حیوان اهلی بخرند؛
 • سن۱ ۳ سالگی – برای پخش روزنامه و یا کار نیم وقت استخدام شوند؛
 • سن۱ ۴ سالگی – داخل پاب بروند ولی نمی توانند در آنجا مشروب بخرند؛
 • سن ۱۶ سالگی – مدرسه را ترک کرده و کار تمام وقت بگیرند، سیگار و وسایل آتش بازی بخرند، وارد رابطه جنسی با کسی شوند و با رضایت اولیـاءخانه را ترک کنند؛
 • سن۱ ۷ سالگی – تصدیق راندگی داشته باشند؛
 • سن۱ ۸ سالگی – قانونا یک فرد بزرگسال باشند و بیشتر کارهایی را انجام دهند که بزرگسالان می توانند انجام دهند.
حقوق و مسئولیت کودکان
حقوق و مسئولیت کودکان

نوجوانان به وقت شما برای صحبت کردن احتیاج دارند و ممکن است این توقع را در شرایطی که مناسب نیست طلب کنند .به همان شـکل، ممکـن اسـتشما بخواهید با آنها در زمانی صحبت کنید که آنها به تنهایی شان احتیاج دارند و یا می خواهند به حال خودشان گذاشته شوند. هر وقـت لازم اسـت سـعیکنید وقتی را برای صحبت کردن تعیین کنید که متقابلا برایتان مناسب است.

اگر فرزندتان چندان به نظر نرسد که بخواهد صحبت کند:

 • به آنها بفهمانید که به آنها و به کاری که می کنند علاقه دارید، ولی فقط سئوال نکنید؛
 • به آنچه آنها می گویند گوش کنید و سعی کنید آنچه را می گویند و یا احساس می کنند درک کنید؛
 • نسبت به آنچه آنها می گویند، بویژه درباره احساسات شان، واکنش نشان دهید تا به آنها نشان دهید که نسبت به مسائل شان حسـاس هسـتید و مـیخواهید وضعیت آنها را درک کنید؛
 • هر اتفاقی هم بیفتد، دفتر خاطرات شخصی آنها را نخوانید – شما ممکن است ندانید درباره چیزی که خواندید چگونه صحبت کنید.
حقوق و مسئولیت کودکان
حقوق و مسئولیت کودکان

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii

One thought on “حقوق و مسئولیت کودکان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *