Author Archives: دکتر افتخار

  • ۰
رهايي از استرس

رهایی از استرس

رهایی از استرس

 

۱ فعالیتی را تحت عنوان فعالیتهای هوازی انتخاب کنید. این فعالیت
ممکن است شامل قدم زدن، دویدن، اسکی، تنیس و شنا باشد. سعی
کنید فعالیتی را انتخاب کنید که از آنجا آن لذت می برید؛ چون بیشتر
احتمال دارد که به آن فعالیت بچسبید.

۲ زمان خاصی را برای ورزش انتخاب کنید. اگر شما بعدازظهرها،
ملاقات های پی درپی دارید و اکثر شب ها گرفتاریهای شغلی دارید، پس
صبح زود را برای ورزش کردن انتخاب کنید؛ زمانی که احتمالاً همیشه
فرصت ورزش را به شما می دهد.

رهایی از استرس

رهایی از استرس

۳ ممکن است هنگام بازی تنیس، فشار زیادی به شما وارد شود. به
خاطر داشته باشید که یک بازی غیررقابتی، کم تر ایجاد استرس می کند.
شما برای لذت بردن ورزش می کنید، نه برای شکست حریفتان.

۴ سعی کنید که ۳ بار در هفته به مدت ۲۰ دقیقه ورزش کنید و سپس
به طور مرتب هم بر شدت و هم زمان آن اضافه کنید.
۵ به خاطر داشته باشید ورزش کم، بهتر از ورزش نکردن است. اگر
نمی توانید ۳ روز در هفته، برنامه ورزشی داشته باشید، هرگز سعی نکنید
که ورزش را به طور کامل رها کنید.

رهایی از استرس

رهایی از استرس

۶ اگر هنوز موقع ورزش کردن، مشکل دارید، سعی نمایید که یک
شرکت ورزشی پیدا کنید، ورزش کردن باعث کاهش استرس م یشود و
همچنین تعاملات اجتماعی را افزایش م یدهد. ترکیب این دو عامل، واقعاً
می تواند آرامش زیادی به شما بدهد.

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii


  • ۰
زماني براي ورزش

زمانی برای ورزش

زمانی برای ورزش

 

با وجود زندگی پرمشغله، شما باید قادر باشید که حتماً دو تا ۲۰ دقیقه را
در هر هفته، به تمرینات هوازی اختصاص دهید. البته سه تا ۲۰ دقیقه
هم بهتر است. در اینجا هدف، رسیدن به آرامش است. خود را با حالتی
آشفته به سوی تناسب اندام سوق ندهید و خود را معذور نکنید که هیچ
وقتی ندارید. ما شرط م یبندیم که شما گاهی اوقات، در طی هفته آینده،
زمانی را خواهید داشت که یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهید:

زمانی برای ورزش

زمانی برای ورزش

یک سریال تلویزیونی تماشا کنید.
را بخوانید. « اسرار ویکتوریا » کتاب
به نقاشی کردن بپردازید.

ملاحظه کردید که شما ۲۰ دقیقه ای وقت اضافی دارید پس چرا ورزش
نمی کنید؟ یکی از دلایلی که امروزه هشت درصد از بزرگسالان، به آن
اندازه فعالیت ندارند که مواد فاسد بدنشان دفع شود، این است که به نظر
می رسد بیشترشان برای بدست آوردن تناسب اندام م یخواهند که به

شدت یک ورزشکار پهلوان و حرف های کار کنند.

زمانی برای ورزش

زمانی برای ورزش

در واقع نیازی نیست که
وقتتان را برای یک برنامه آموزشی جدی تلف کنید؛ تا تناسب اندام به
دست آورده و با استرس مقابله کنید.

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii


  • ۰
كارهاي روزمره

کارهای روزمره

کارهای روزمره

 

اگر از شب قبل آماده نباشید، روز بعد به دردسر خواهید افتاد؛ زیرا نتیجه
آن حضور شما در سر کار با حالت خستگی، پریشان حالی و استرس
خواهد بود. در زیر به مواردی که به شما کمک می کند تا صبح آرامی
داشته باشید، اشاره می شود.

کارهای روزمره

کارهای روزمره

زود از خواب بیدار شوید. ساعت را کوک کنید و یک ساعت قبل از بیرون
رفتن از منزل، از خواب بیدار شوید. این قانون برای همه افراد کاربرد دارد.
لباس های خود را آماده کنید. اسباب و لوازم شخصی را، از شب قبل،
آماده کنید.
احساساتی نباشید. ببینید که در هر اتاق چه وسایلی را میتوانید دور
بیندازید، کنار بگذارید و یا بفروشید، وسایلی که در قفسه ها و در اتاق ها
روی هم انباشته شده اند.
بی رحم باشید. اگر لباس هایی دارید که به مدت دو سال از آنها استفاده
نکرده اید، آنها را به دیگران ببخشید، یا دور بیندازید، زندگی خود را با
پیراهن ها و جین های آبی کهنه پر نکنید.

کارهای روزمره

کارهای روزمره

تغییر وضعیت بدهید. اگر هنوز گرفتار کارهای خانه هستید، ببینید دیگران
چه کار می کنند. آنها هرگز همه فضای خانه را به وسایل رنگارنگ
اختصاص نمیدهند. مردم بخشی از وسایل خود را در زیرزمین خانه نگاه
می دارند و گاهی فقط چند تکه از آنها را در خانه می چینند. بنابراین هم
خانه مرتبی و هم و سایل جدیدی دارند که خانه را با آنها تزئین می کنند

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii


  • ۰
توصيه مهم براي رسيدن به آرامش دروني

توصیه مهم برای رسیدن به آرامش درونی

توصیه مهم برای رسیدن به آرامش درونی

 

۱ خداوند را ستایش کنید و همواره از گناهان مختلف مخصوصاً گناهان
کوچک بیم داشته باشید.
۲ به همه ی عقاید احترام بگذارید.

توصیه مهم برای رسیدن به آرامش درونی

توصیه مهم برای رسیدن به آرامش درونی

۳ به دیگران عشق بورزید.
۴ محیط خود را سلامت و بهداشتی نگه دارید.
۵ بینوایان را دستگیری کنید. به گدا پول ندهید. فقط او را تغذیه کنید
و تنبلی را از او دور نمائید.
۶ فساد را رواج ندهید (مانند رشوه دادن و گرفتن).
۷ بینش خود را وسعت دهید و از حسادت بپرهیزید.
۸ دیگران را ببخشید و خوش رفتار باشید.

توصیه مهم برای رسیدن به آرامش درونی

توصیه مهم برای رسیدن به آرامش درونی

۹ یک شهروند و یک انسان نمونه باشید.
۱۰  درون خود را از افکار بیهوده خالی کنید. و اجازه ندهید دیگران با
سخنان یاوه ذهن شما را مشغول کنند.
۱۱  ایثار را سرلوحه قرار دهید و از غیبت و دروغ بپرهیزید.

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii


  • ۰
مرزهای درون خانواده

مرزهای درون خانواده

مرزهای درون خانواده

الف) مرزهای درهم تنیده

این خانواده ها در بین روان شناسان خانواده به خانواده با درهای باز مشهور هستند.

در این خانواده ها همه چیز به هم ریخته است. بی قانونی و بی نظمی بسیاری دیده می شود. افراد هویت مستقلی ندارند. همه
به شدت به هم وابسته اند. این خانواده ها باعث فلج روانی بچه ها می شوند و باعث می شوند بچه ها هیچ
وقت کاملاً مستقل شدن را یاد نگیرند. بچه های این خانواده همیشه بچه و وابسته نگاه داشته می شوند و
مهارت های ارتباط درست و بااحترام به حریم شخصی دیگران، هیچ وقت در این خانواده ها یاد گرفته نمی
شود.

مرزهای درون خانواده

مرزهای درون خانواده

مرزهای خشک و بی انعطاف (مرزهای بسته)

این یکی دقیقاً برعکس اولی است. در خانواده هایی که مرزبندی داخلی شان خشک است شاید بیشتر با
یک پادگان نظامی روبه رو هستیم. هر کس کار خودش را انجام می دهد. هیچ کس به هیچ کس کمک نمی
کند؛ حتی اگر واقعاً عضو خانواده درمانده باشد. هیچ کس هیچ کس را تشویق نمی کند و هیچ کس دلش
برای کسی نمی سوزد. در این خانواده ها وظیفه هر کس خیلی خشک مشخص شده است. این خانواده ها
از نظر قدرت به یک پادگان نظامی و از لحاظ عاطفه به یک مجمع الجزایر خانواده نام شبیه هستند. بچه
هایی که در این خانواده ها پرورش می یابند، عزت نفس پایینی دارند و برای شروع رابطه صمیمانه با
دیگران به شدت مشکل خواهند داشت.

مرزهای درون خانواده

مرزهای درون خانواده

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii


  • ۰
حد و مرزهای سالم در مقابل حد و مرزهای ناسالم

حد و مرزهای سالم در مقابل حد و مرزهای ناسالم

حد و مرزهای سالم در مقابل حد و مرزهای ناسالم

 

ایجاد حد و مرز برای سلامت فیزیکی و روانی، لازم و ضروری است. یک مرزبندی سالم به فرد احساس
امنیت میدهد. حد و مرز سالم به حفظ تعادل و احترام به خود منجر میشود و اجازه میدهد تا در روابط
نزدیک خود، صمیمیت را تجربه کنیم. فقدان حد و مرز نظیر آن است که درِ منزل خود را باز گذاشته و
هر کس، چه مهمانی که شما از گذراندن اوقات خود با او لذت میبرید و چه شخصی که حضور وی برای
شما لذتبخش نیست؛ بتواند وارد منزل شما شود.

از طرف دیگر حد و مرز غیرمنعطف و سخت به تنهایی
و گوشهگیری منجر میشود. نظیرِ زندگی در یک خانه بی دروپنجره که راهی به بیرون ندارد و نه شما
میتوانید از آن خارج شوید و نه کسی میتواند به داخل راه یابد. این امر به بروز مشکلاتی در ایجاد
صمیمیت با افراد نزدیک منجر میشود. حد و مرزهای ناسالم منجر به دردهای روانی عمیقی میشوند که
میتوانند در نهایت به وابستگی، افسردگی، اضطراب، و بیماریهای جسمی منتهی شوند .

حد و مرزهای سالم در مقابل حد و مرزهای ناسالم

حد و مرزهای سالم در مقابل حد و مرزهای ناسالم

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii


  • ۰
حد و مرز فیزیکی

حد و مرز فیزیکی

حد و مرز فیزیکی

این نوع مرزبندی به شما کمک میکند تا محدوده خود را از نظر فیزیکی مشخص کنید. حد و مرزهای
فیزیکی؛ شامل بدن، گرایشات جنسی، حریم شخصی و چیزهای دیگری مانند لباس، خانه، امنیت، پول، و
غیره میشود. یک نمونه از حد و مرز فیزیکی زمانی است که شخصی به سوی شما میآید و به شما بسیار
نزدیک می شود.

حد و مرز فیزیکی

حد و مرز فیزیکی

پاسخ خودکار و فوری شما آن است که قدمی به عقب بردارید تا فضای شخصی خود را
دوباره برقرار سازید. با این کار پیام غیرکلامی شما این است که آن فرد فاصلهاش را با شما حفظ کند.
چنانچه او بی توجهی کرده و نزدیکتر بیاید، اقدام بعدی شما ممکن است دفاع از حد و مرزتان به صورتِ
کلامی باشد و بیان این نکته می باشد که او مزاحم شماست.
نمونه هایی از تجاوز به حد و مرز فیزیکی عبارتاند از :

حد و مرز فیزیکی

حد و مرز فیزیکی

– زیادی به دیگران نزدیک شدن و به فضای شخصی آنها تجاوزکردن؛
– دست زدن به بدن دیگران یا لمس کردن آنها بدون رضایت آنها؛
– سرک کشیدن به پروندهها، نامه ها، و مدارک خصوصی دیگران؛
– ورود به حریم شخصی دیگران بدون اجازه آنها؛ نظیر اینکه بدون در زدن وارد اتاق کسی شوید

 

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii


  • ۰
علل بی انضباطی دانش آموزان

علل بی انضباطی دانش آموزان

علل بی انضباطی دانش آموزان

علل بی انضباطی دانش آموزان

علل بی انضباطی دانش آموزان

گاهی علل بی نظمی در کلاس ناشی از خود دانش آموزان   است مانند:
۱٫ناراحتی های جسمی، روحی و روانی
۲٫ نداشتن علاقه و انگیزه
۳٫ سردرگم بودن و بی توجهی به انتظارات معلم و کلاس
۴٫نداشتن برنامه ی شخصی مطالعه
۵٫ کم خوابی و خستگی مفرط
۶٫ انجام ندادن تکالیف خود
۷٫ تغذیه نامناسب
۸٫ ناامیدی به آینده
۹٫استقلال طلبی و مقابله با اقتدار معلم(صفوی)
دانش آموزان که مشکلات خاصی ایجاد می کنند در نظر فونتاناشامل دو دسته اند :
۱٫ شاگردان سرآمد :چون بهره ی هوشی بالایی دارند ، سطح درس خیلی پای ین تر از توانایی
آنهاست پس به طور خلاصه خستگی و کسالت مشکلاتی پدید می آورند.
۲٫ کودک آسیب دیده شدید : به علت مشکلات بنیادین روانی که درآنها وجود دارند به نوعی
ناسازگاری رسیده اند و رفتارهای نامطلوب را به وجود می آورند

علل بی انضباطی دانش آموزان

علل بی انضباطی دانش آموزان

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii


  • ۰
عوامل موثر در درمان لکنت زبان

عوامل موثر در درمان لکنت زبان

عوامل موثر در درمان لکنت زبان

 

۱) احساسات و هیجانات
لکنت یک اختلال پیچیده روانی و حرکتی است که دارای ابعاد فیزیولوژیکی و روانی است . مکانیسم
صحبت کردن از یک تعادل خیلی ظریف برخوردار است لذا نفس لکنت کردن از نظر احساسی و
عاطفی روی فرد تاثیر می گذارد و در بعضی از شرایط و موقعیت ها فرد لکنتی دچار دستپاچگی و

عوامل موثر در درمان لکنت زبان

عوامل موثر در درمان لکنت زبان

شرمساری بشود زیرا از احساسات عجز و ناتوانی خجالت، حقارت، افسردگی و بعضی از خود بی زاری
رنج می برد.
۲) تنش، تنش زدایی و آرامش روانی حرکتی
اگر کسی بتواند با تمرینات ورزشی و استفاده از شیوه های تنش زدایی اضطراب خود را افزایش دهد
مفید خواهد بود.
صحبت کردن آرام وآهسته و راحت و سنجیده موجب برقراری ارتباط آرام تر با دیگران می شود.
۳) بی توجهی به پدیده لکنت یا فراموشی عمدی.

عوامل موثر در درمان لکنت زبان

عوامل موثر در درمان لکنت زبان

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii


  • ۰
علل فیزیکی و عقب ماندگی ذهنی

علل فیزیکی و عقب ماندگی ذهنی

علل فیزیکی و عقب ماندگی ذهنی

یکی از علل می تواند فلج مغز باشد در فلج مغزی ضایعه در قسمت هایی از مغز ایجاد می شود که
کنترل عضله های بدن را بر عهده دارند و مغز به وسیله آن قسمت ها حرکات مربوط به اندام های
گویایی را هدایت می کنند . در حدود ۷۰ درصد از مبتلا یان به فلج مغزی اشکال در تولید صد ا، اشکال
زبانی به اختلا ل صوت و لکنت زبان دارند . در ن وع اسباتیک فلج مغزی عضله ها ناگهان سفت و محکم

می شوند .

علل فیزیکی و عقب ماندگی ذهنی

علل فیزیکی و عقب ماندگی ذهنی

صداهای گفتاری به صورت انفجاری یا مبهم و نامبهم بیرون می آیند و عدم کنترل عضله
ها سبب دشواری حرکت لب ها و زبان می شوند و دارای اختلا ل هایی مانند تو لید صداهای نوک
زبانی، بیشتر صداها را در کلمه حذف می ک نند و زبانشان حرکات محدودی دارد. تنفس آن ها کوتاه و
صدایشان در حال محو شدن است دومین علل شکاف کام و لب می باشد که این نقیصه مادرزادی
است و در ساختمان تولید صدا تاثیر می گذارد که باید در همان آغاز کودکی ت رمیم شود و اگر ترمیم
به خوبی صورت نگیرد ممکن است منجر به ناهنجاری های تولید صدا شود.

علل فیزیکی و عقب ماندگی ذهنی

علل فیزیکی و عقب ماندگی ذهنی

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii