کمتر و بیشتر 😇😇😇😇😇

Posted on Leave a commentPosted in خلیج فارس, مشاوره ازدواج, مشاوره افسردگی, مشاوره خانواده, مشاوره طلاق

هفت قدم برای شاد بودن •قدم اول:کمتر فکر کنید , بیشتر احساس کنید. •قدم دوم:کمتر اخم کنید, بیشتر لبخند بزنید. •قدم سوم:کمتر صحبت کنید, بیشتر گوش دهید. •قدم چهارم:کمتر قضاوت کنید, بیشتر بپذیرید. •قدم پنجم:کمتر ببینید، بیشتر انجام دهید. •قدم ششم:کمتر گلایه کنید, بیشتر سپاسگزارباشید. •قدم هفتم:کمتر بترسید, بیشتر دوست داشته باشید. 🌺🍂🌺

مشاوره خانواده و ازدواج02122831242-09121389137

مشاوره خانواده

Posted on Leave a commentPosted in خلیج فارس, مشاوره خانواده

  ز از مسائل مطرح دنیای امروز است . در زمانیکه انسانها تحت تاثیر عوامل محیطی دچار تنش می شوند زوج درمانگرا می تواند با استفاده از زوج درمانی رفتاری شناختی، زوج درمانی رفتاری، زوج درمانی دیالکتیک، زوج درمانی هیجانی مدار و…….به اصلاح روابط بین زوجین بپردازد. همسرانی که در طول زمان از یکدیگر کینه […]

خلیج فارس

Posted on Leave a commentPosted in خلیج فارس

بدون هیچ تردیدی نام درست جغرافیایی آن در طول تاریخ خلیج فارس است.در اسناد به جا مانده از بسیاری از تمدن‌های گذشته اینگونه بیان شده که سرزمینهای جنوب خلیج فارس که شامل قطر، شمال عمان، امارت متحده عربی، شرق عربستان و کویت می‌شده به ایران تعلق داشته‌اند و بنابراین خلیج فارس جزو آبهای داخلی ایران […]