مشاوره ازدواج راهکارهای مدیریت ازدواج

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

مشاوره ازدواج راهکارهای مدیریت ازدواج البته برای مدیریت خانواده اگر نیاز به مداخله نهادهایی خارج از خانواده باشد باید به سمت سازمان های مردم نهاد، اجتماعات محلی، گروه های هم سایگی و خوی شاوندی و مشابه آن برویم. باید نهاد خانواده و ازدواج را به عنوان یک نهاد جاذب فرهنگی مجدد احیا کنیم حتی در […]

مشاوره ازدواج و مفهوم و تعریف ازدواج

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

مشاوره ازدواج و مفهوم و تعریف ازدواج در سال های اخیر مسئله ازدواج و تشکیل خانواده جزء یکی از مسائل و پدیده های چند بعدی شده است. ازدواج علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جنسی و عاطفی فرد، نیازهای اقتصادی، ارتباطات اجتماعی و فرهنگی فرد را تنظیم می کند و بخاطر اهمیت و تأثیری که دارد […]

مشاوره خانواده های نوظهور عصر مدرنینه

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

مشاوره خانواده از مهم ترین موارد برای رسیدن و کمال در جهت داشتن زندگی خانوادگی است. در زندگی مدرن مشکلات خانواده ها بیشتر شده بنابراین نیاز به بررسی فرم خانواده و داشتن تکنیک جهت چارچوب از نیاز های اساسی زندگی مدرن است.

مشاوره خانواده منطقه یک انگیزه تشکیل خانواده

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

مشاوره خانواده منطقه یک انگیزه تشکیل خانواده اساس تشکیل خانواده از مسئله « خدمت » نشأت میگیرد؛ به عنوان مثال: خواجه بر اجتماعی شدن انسا ن « استخدام » نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری با تأکید بر اصل به انواع همکاری و همیاری اشاره می کند و میگوید: عناصر و نبات و حیوان هر سه […]

مشاوره روانشناسی اصول و مولفه های مدرنیسم

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

مشاوره روانشناسی اصول و مولفه های مدرنیسم ۱ علمگرایی -۲ عقلگرایی ۳ انسانگرایی -۴ فردگرایی(اصالت فرد) -۵ برابرگرایی -۶ مادیگرایی -۷ احساس باوری یعنی عاطفه و احساسات انسان به عنوان یگانه منشأ داوری در قبال حس ن و یا قبح افعال به حساب میآید. -۸ پیشرفت باوری -۹ سنت ستیزی -۱۰ فردگرایی و تنهایی بشر […]

مشاوره خانواده مفهوم واقعی زندگی

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

مشاوره خانواده مفهوم واقعی زندگی مفهوم زندگی برای تک تک افراد متفاوت است. مهم نیست چه موقعیتی دارید، چقد ر مال و ثروت دارید و یا حتی چندسالتان است. رالف والدو امرسون ۲میگوید: زندگی ان سان ها دا ستان های واقعی ا ست که اگر دلاورانه بر صحنه آیند به لذ تی بیش از » […]

مشاوره روابط دوست دختر و پسر

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

من مدتیه با دختری اشنا شدم حدود سه ماه همیشه ادم منطقی بودم هیچ وقت تا به حال که به این سن رسیدم عاشق یا درگیر کسی نشدم الان ۳۳ سالمه یه ماهیه که هر وقت بهش گفتم بریم بیرون یا ببینیمت اول میگفت باشه بعد که خبری نمیشد ازش زنگ میزدم میگفت نشد شبا […]

مشاوره ازدواج چگونه می توانید زبان عشق خود را پیدا کنید

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

مشاوره ازدواج چگونه می توانید زبان عشق خود را پیدا کنید در اینجا سه رویکرد آورده ایم که به شما کمک می کند تا بتوانید زبان عشق اصلی خود را بیابید. ابتدا، رفتار خود را بررسی کنید. شما معمولاً چگونه عشق و تحسین خود را نسبت به افراد دیگر نشان می دهید؟ اگر همیشه دست […]

مشاوره روانشناسی درباره اینکه چه زمانی باید به متخصص مراجعه کرد؟

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

مشاوره روانشناسی درباره اینکه چه زمانی باید به متخصص مراجعه کرد؟ برای ما بسیار مشکل است که رفتار خود را تغییر دهیم . والدین معتقدند که باید به وظیفۀ خود آشنا باشند، چرا که در غیر اینصورت در تربیت کودک کو فق نخواهند بود . والدین باید روش های مرثر تربیتی را فرا گیرند تا […]