مشاوره و روانشناسی بررسی چرخه های استرس

Posted on Posted in اختلالات خلقی

مشاوره و روانشناسی استرس از ضروریات زندگی هست که استرس از بین برود تا انسانها ذهنشان باز و احساس بهتری داشته باشند دکتر افتخار حمیدی با جدیدترین روش ها استرس را فورا درمان می کند. ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

رهايي از استرس

رهایی از استرس

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره خانواده

رهایی از استرس   ۱ فعالیتی را تحت عنوان فعالیتهای هوازی انتخاب کنید. این فعالیت ممکن است شامل قدم زدن، دویدن، اسکی، تنیس و شنا باشد. سعی کنید فعالیتی را انتخاب کنید که از آنجا آن لذت می برید؛ چون بیشتر احتمال دارد که به آن فعالیت بچسبید. ۲ زمان خاصی را برای ورزش انتخاب […]

استرس جوانان

استرس جوانان

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

استرس جوانان ناکامی نیز مانع رسیدن شخص به هدف می شود، واکنش های گوناگونی که افراد در برابر ناکامی از خود نشان می دهند نماینده وضع و ساختمان روانی و شخصیتی آنان است استرس نیرویی است که چون بر سیستمی وارد شود آن را دگرگون می کند. نیروها و فشارهای روانی و اجتماعی وقتی به […]

استرس در محيط كار

استرس در محیط کار

Posted on ۱ CommentPosted in دسته‌بندی نشده

استرس در محیط کار جامعه، دنیای کار و زندگی روزمره نسبت به شناخت ما، طی پنجاه سال گذشته تغییر کرده است. این تغییرات باعث افزایش میزان استرس شده است. تغییر جوامع تغییرات جمعیتی در سا لهای اخیر بسیار چشمگیر بوده است. این تغییرات شامل رشد سریع جمعیت، مهاجرت از نواحی روستایی به شهرها، افزایش تعداد […]