تفاوت های ناشی از جنسیت

  • ۱
تفاوت هاي ناشي از جنسيت

تفاوت های ناشی از جنسیت

تفاوت های ناشی از جنسیت

تفاوت های ناشی از جنسیت در گفتگو، اغلب اوقات باعث ایجاد تعارض و سوء
تفاهم در بین زنان و مردان می شود. گاهی به نظر می رسد که دو شیوه مکالمه ای مجزا وجود
دارد، شیوه مردانه و شیوه زنانه ! هر چه این تفاوت ها را بهتر بشناسیم، می توان برخی از این
اختلاف نظرها و اصطکا کهای بین زنان و مردان را بهتر حل و فصل کرد.
۱۹۹۱ ، به نقل از اولسون، ۲۰۰۰ ) آن چه را که بسیاری از مؤلفان ب ه عنوان ) جِین تیر ۱
۱). مردان اغلب از – تفاوت های موجود بین زن و مرد، می دانند، خلاصه کرده است (جدول ۸
مکالمه به شیوه ای رقابتی برای ایجاد تسلط در یک رابطه استفاده می کنند. در ح الی که زنان
متمایل به استفاده از مکالمه به شیوه ای ارتباطی و پیوند دهند ه ۲ هستند و آرزوی برقراری
دوستی را دارند . زنان از رفتارهای گوش دادن فعال (مانند ایجا د تماس چشمی، تمرکز بر گوینده،  تأیید و تکان دادن فراوان سر و پرسیدن س ؤال های مرتبط با موضوع ) استفاده می کنند.

تفاوت های ناشی از جنسیت

تفاوت های ناشی از جنسیت

تفاوت های ناشی از جنسیت

در حالی که به نظر می رسد مردان کمتر ، به گوش دادن و بیشتر بر پاسخ دهی متمرکز
می شوند.
مردان صحبت می کنند، اما کمتر ، اطلاعات شخصی را در مورد خودشان افشا
می کنند. زنان تمایل به صحبت به عنوان شیوه ای برای ارتباط با افراد و عقاید دارند.
دکتر جان گری در کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی (به نقل از پانزر، ۲۰۰۱ ) بر
اساس سال ها پژوهش، تفاوت هایی را بین زن و مرد قایل شده است . اگر چه هر مرد دارای
ویژگی های هم زنانه و هم مردانه است، ولی روی هم رفته مردها دارای خصوصیات مردانه و
زن ها دارای خصوصیات زنانه اند. البته د ر مواردی نیز این خصوصیات م ی توانند بین زنان و
مردان جا به جا شوند و این نشان دهنده انعطاف پذیری این خصوصیات م یباشد.
هر جنس جهت برقراری ارتباط مؤثر با جنس مخالف باید این ویژگی ها را مد نظر
قرار دهد تا از سو ءتفاهم حاصل از ندانستن، امتناع شود .

تفاوت های ناشی از جنسیت

تفاوت های ناشی از جنسیت

مشاوره و روانشناسی

تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲

-☎️ ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج ❤️❤️❤️??? مشاوره آنلاین – مشاوره حضوری، تلفنی – اعصاب و روان نوروفیدبک- بایوفیدبک-

?????????????

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج – مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی، وسواس، استرس، بیش فعالی – اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

– – ???? ?????????

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما ? @DR.RAVANSHENAS1

خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- – ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰–۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

telegram.me/ravanshenasiii

https://t.me/ravanshenasiiii

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری- مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۲۶۸۵۲۹۴۰

۲۶۸۵۲۹۶۰

آدرس: تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۲ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس: مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه ۲ شمالی بانک پاسارگاد

مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره خانواده و ازدواج ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره کودک و نوجوان- ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

زوج درمانی توسط متحصص مشاوره ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

روان درمانی  ۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

هیپنوتراپی-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره شغلی- ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۶۸۵۲۹۶۰

مشاوره تحصیلی– ۲۲۷۲۸۹۰۴ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانپزشک-۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴-

روانشناس– ۲۲۷۱۵۸۸۶ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانکاوی—۲۶۸۵۲۹۶۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

آرامش درمانی—۲۶۸۵۲۹۴۰- ۲۲۷۲۸۹۰۴