آیا کتک زدن و دعوا را به فرزندم بیاموزم؟؟؟؟

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

#دعوای_بچه_ها #جو_فراست ❓آیا باید کتک زدن و دعوا را به فرزندم بیاموزم؟ 🔸خیر. 🔻خشونت روش خوبی برای حل مشکلات نیست و لازم است این مسئله را به کودک فهماند. به او یاد دهید کتک زدن دوستان نه تنها کار درستی نیست بلکه میتواند خطرناک باشد. 🔻به او یاد دهید، سیلی را با سیلی جواب نمیدهند. […]