چه قصه هایی برای کودکان مناسب لست ؟

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره خانواده

قصه های که فکر کودک رو درگیر می کنه خوب نیست ، قصه ای که معمای حل نشده اس خوب نیست ، مثلا : هیچکس نمی دونه چی به سر هاپویی که در جنگل گم شده بود میاد … از این قصه هایی که مادرها می سازن به بچه ها میگن که بچه ها در […]