دانش آموزان دیرآموز

دانش آموزان دیرآموز

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

دانش آموزان دیرآموز دیرآموز اصطلاحی است که برای اطلاق به کودکی با مشکلات یادگیری به کار می رود و منظور یادگیرنده ایست که مطالب را کندتر ی ا آهسته تر از متوسط همسالان طبیعی خود فرامی گیرد . چنین کودکی دارای قوای هوشی طبیعی است که به هر دلیلی مطالب را کندتر از آنچه متناسب […]