عواملی که باعث دعوا و پرخاشگری کودکان میشود

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

☪این عوامل، دعوا کردن کودکان را افزایش می‌دهد: ✔️توجه نکردن به نیاز کودکان ✔️گرسنگی ✔️خانواده‌های پر‌تنش ✔️مقایسه کودکان باعث رشد نیست، ✔️بلکه حسادت آنها را تحریک می‌کند ✔️فیلم‌ها و کارتون های خشن ✔️تشویق کودکان به کتک کاری مشاوره کودک ،نوجوان ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲