دوست داشتن خود در عمل چگونه است؟

دوست داشتن خود در عمل چگونه است؟

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

دوست داشتن خود در عمل چگونه است؟ اگر در یک کلام بخواهم خیلی راحت و خودمانی این قسمت را توضیح بدهم باید بگویم که : وقتی خودت را دوست داری و بدون توجه به شرایطی که در آن قرار داری حالت با خودت خوب هست و از درون یک احساس آرامش عمیق داری بهطور یکه […]