عوامل موثر در درمان لکنت زبان

عوامل موثر در درمان لکنت زبان

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره خانواده

عوامل موثر در درمان لکنت زبان   ۱) احساسات و هیجانات لکنت یک اختلال پیچیده روانی و حرکتی است که دارای ابعاد فیزیولوژیکی و روانی است . مکانیسم صحبت کردن از یک تعادل خیلی ظریف برخوردار است لذا نفس لکنت کردن از نظر احساسی و عاطفی روی فرد تاثیر می گذارد و در بعضی از […]