تکنیکهای ایجاد نظم و انضباط در کودکان

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره نوجوان

‍ تکنیک های ایجاد نظم و انضباط در کودکان ۱- اسباب بازیها:می توان از تصاویر یا نقاشی هایی برای یادآوری اینکه محل هر کدام کجاست استفاده کرد. از تصاویر بریده شده از روزنامه یا روی جعبه اسباب بازی استفاده کنید. تصاویر مذکور را روی قفسه یا جعبه ها بچسبانید بنحوی که کودک بداند که اسباب […]