روانشناسی و مشاوره خیانت زوجین ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

‍ ❣️❣️ ❣️ ✔️گفتیم که برای پیشگیری از خیانت نیازمند بالا بردن سلامت رابطه زوجین هستیم ✔️و گفتیم که شاه کلید این سلامت ،آگاهی از نیازهای همسرمان و ارضا آن نیازهاست ✔️گفتیم که هرگاه زن به غرغر یا امتناع از رابطه جنسی رسید یعنی اوضاع محبتی بین زوجین خراب هست ✔️گفتیم که مردان محبت را […]